DEL

Kystmagasinet 8.12: Det færøyske oppdrettsselskapet PF Luna har mange konkurrenter når det gjelder atlantisk laks, ikke minst utenfor øygruppens grenser. Men denne virksomheten har en filosofi som har gitt laksen deres, som går under merkevarenavnet HiddenFjord, en helt spesiell status og et konkurransefortrinn i markedet, spesielt i Storbritannia og USA. Nå står andre deler av verden for tur for et selskap i økonomisk vekst.


( 23.01.2013 )

[raw]

Northern Seafood har besøkt dette store oppdrettsselskapet, som i år regner med å produsere rundt 10.000 tonn laks, omsetter for rundt 300 millioner danske kroner og som leverer gode resultat. Filosofien vi nevnte innledningsvis handler om mest mulig skånsom behandling av fisken fra start til slakt, og å unngå alle former for stress.

Vasking og rensing av ferdig sløyd laks gjøres raskt med vante hender.

 

Bruker ikke brønnbåt
Selskapet kjører lav tetthet i mærene, bruker ikke brønnbåt ved flytting av fisk, avluser ved hjelp av presenning og hydrogenperoksid og fôrer kun mer marine råvarer. Det hjelper selvsagt også på kvaliteten at laksen blir oppdrettet i noe av det reneste havvannet som finnes på kloden, og at det er lite variasjon i sjøtemperaturen året rundt.

 

Det er markedsdirektør Olí Hansen som på denne måte prøver å forklare suksessfaktorene til det store færøyske oppdrettsselskapet. Han slår videre fast at PF Luna er en tradisjonsrik familiebedrift med måtehold både når det gjelder vekst og krav til avkastning. Dette er for øvrig er den eneste oppdretteren som har overlevd krisene på Færøyene, denne lille gruppen av øyer som ligger midt i Atlanterhavet, mellom Island og Norge.

Den ferdig rensede laksen sjekkes før den går videre til pakking.

 

Perfekt for sushi
HiddenFjord har gjort seg bemerket langt utenfor landets grenser, og spesielt i sushibransjen i USA. Restaurantmarkedet der er villige til å betale mer for denne laksen, fordi den både smaker bedre og har høyere fettinnhold i forhold til annen laks. Dessuten er konsistensen perfekt for bruk til sushi.

 

Selv om chilensk laks på nytt gjør sitt inntok i det amerikanske markedet etter år med sykdomsproblemer, har ikke dette gått ut over etterspørselen etter laks fra Færøyene. Hansen forteller at de i dag har lange ventelister av sushikunder som ønsker laks fra selskapet. Så om det skulle falle bort en kunde eller to som følge av konkurransen fra Chile, vil den fort bli erstattet av nye kunder. Men foreløpig har altså ikke så skjedd.

Fra pakkebåndet.

 

Mer eksponerte lokaliteter
PF Luna har sitt pakkeri i bygden Sørvágur (hovedkontor i bygden Gøta), for øvrig bare noen steinkast fra hovedflyplassen på øygruppen. Her ligger også fabrikken, hvor laksen blir slaktet, sløyd og pakket. Og i fjorden et stykke lenger ut mot åpent farvann ligger en av tre oppdrettslokaliteter.

 

Olí Hansen forteller at trenden de siste årene har vært å flytte mærene med laks stadig lenger ut i åpent farvann, for å få større utskifting av vannet og derav bedre vekstvilkår. Det har selvsagt også gjort de mange 128 meter (diameter) store plastringene for nøtene mer eksponert for vær, bølger og vind. Men utstyret, som er produsert på Færøyene, har holdt mål, og man har unngått rømming av laks som følge av uvær og skader. Selskapet har gjort store investering de siste årene i utstyr som tåler større eksponering.

En robotstabler sørger for at arbeiderne i produksjonen unngår tunge løft.

 

Blir fjernfôret
All laks blir fjernfôret automatisk gjennom flytende plastslanger, og denne prosessen styres fra land ved hver lokalitet, som for øvrig hver har en leder og en fast fôrer. Det er ellers fire-fem personer som jobber med hver lokalitet. Totalt i selskapet er det i dag 65 ansatte. Da er også de som jobber i produksjonen og på settefiskanlegget tatt med. PF Luna kjøper rogn først og fremst lokalt, Norge og Island og kjører prosessen videre i eget settefiskanlegg.

 

For å illustrere veksten i sjø kan det nevnes at det ble satt ut 1,5 million smolt på mellom 80 og 250 gram i mærene i fjorden utenfor hovedbasen for halvannet år siden. Selskapet produserer slakteklar fisk hele året. Derfor er det viktig med utsett av ulike størrelser. Slik har de gjort det de siste årene, noe som har resultert i jevn produksjon av fisk som de ulike markedene etterspør.

PF Luna sitt settefiskanlegg.

 

Fri for antibiotika
Fisken sorteres i sjø i mærene (også dette for å unngå stress) for å få ut den store fisken. Dermed blir det også bedre mattilgang og vekst for den mindre fisken som er igjen. Gjennomsnittlig slaktevekt ligger på 5,2 kilo, forteller Hansen. Stor fisk er mest ettertraktet i sushimarkedet.

 

PF Luna har ikke hatt noen sykdomsproblemer på laksen på mange år. De har dermed heller ikke opplevd noe svinn. Helt siden begynnelsen av 90-tallet har fisken vært helt fri for antibiotika. Den har også gode vekstvilkår og blir oppdrettet på best mulig bærekraftig måte. Det vil blant annet si at tettheten i mærene ligger på under 15 kilo per kubikkmeter, mens det er tillatt med inntil 25 kilo. Og ved bruk at hydrogenperoksid og presenning ved avlusing er det verken snakk om antibiotika eller stress. Og en annen stor fortel er at laksen spiser som vanlig allerede dagen etter avlusing.

PF Luna holder til i den vakre bygden Sørvágur. De har storhavet som nærmeste nabo.

 

Ser lyst på fremtiden
Markedsdirektør Olí Hansen ser lyst på fremtiden for selskapet. HiddenFjord er et ganske nytt merkevarenavn som ble etablert i 2011, men har allerede rukket å bli godt kjent rundt om i markedene som etterspør laks. Selskapet har vokst jevn og trutt frem til dagens nivå på rundt 11.000 tonn produksjonsvolum, og det er dette nivået de ønsker å bli værende på.
Selv om USA er deres klart største marked, er også Storbritannia en stor avtaker, hvor mye av fisken blir røkt. HiddenFjord selger for øvrig fersk laks over hele verden for ulike bearbeiding og bruk, i større og mindre partier. Det vil de også fortsette med i uoverskuelig fremtid.

En av lokalitetene til PF Luna. Utskiftingen av vann blir selvsagt optimal på eksponerte lokaliteter som dette.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.