Den danske produsenten av fiskeutstyr, Grønborg Line, har utviklet en ny, blyfri line til bruk i fiskeri og oppdrett. Oppfinnelsen, som har vært underveis i flere år, åpner helt nye, miljøvennlige perspektiver, ikke minsst innenfor fiskeri, men også i mange andre bransjere der det er behov for et stabilt og blyfritt alternativ til nåværende løsninger.


( 16.09.2013 )

[raw]

Som så mange andre bransjer har også fiskeriene de senere årene slått inn på en mer miljøvennlig kurs som skal være med å sikre våre halvmiljø i fremtiden. Blandt de nye tiltakene er ambisjonen om utfasing av bly i fiskeredskaper. Et lovkrav som alt er vedtatt i Danmark og som med en viss sannsynlighet også vil bli implementert i flere andre land i overskuelig fremtid.

 

Gir stor gevinst
Jørgen Grønborg har solgt tauverk og annet utstyr til de danske og internationale fiskeriene i snart 20 år, og med sitt nyutviklede produkt håper han at såvel fiskeindustrien som en rekke andre industrier vil kunne se mulighetene i Green Heavy Line.

Slik ser synkelinen ut.

 

– Det er ingen tvil om at våre nye synkeline vil være av stor gevinst for fiskeriet, ikke minst innenfor oppdrettsnæringen, hvor snart for 55 prosent av fisken vi spiser kommer fra. Her vil oppdretterne kunne dra nytte av Green Heavy Line, som dels er en gevinst for miljøet og som dels matcher de nåværende løsningene med bly, både på anvendelighet og pris, sier Jørgen Grønborg.

 

Fleksibil og tung masse
Linen er bygd opp av en fleksibel og meget tung granulatmasse som er omkranset av en plastmembran. Og den produseres i et langst, ubrudt stykke som kan leveres i nettopp den lengden man ønsker. Vekten avhenger av diameteren på linen, som kan leveres i vegtenheter på mellem ett og to kilo per meter. Til brug innen for eksempel notfiskeri, er det mulig å produsere en ekstra tung line som kombinerer kjernematerialet i Green Heavy Line med zink, slik at linen kan leveres i opp til 10 kilo per meter.

 

Selv om materialet er tungt, er det like fleksibelt som en alminnelig hageslange. Og fordi råmaterialet er et restprodukt blir den nye, miljøvenlige linen kun marginalt dyrere enn de tradisjonelle blyholdige linene. Enn så lenge er vektfylden på kjernen i den nye linen så tett på blyets vegtfylde at Green Heavy Line kun er noen få millimeter tykkere enn de eksisterende blyholdige linene. Derfor vil de være tilsvarende lette å håndtere.

 

Også egnet for offshore
Jørgen Grønborg ser en lang rekke perspektiver i det nye produktet innenfor områder som offshore og annen industri, hvor det vil kunne erstatte en lang rekke av de nåværende løsningene. Han forestiller seg også at linen kan anvendes i forbindelse med rørføring av vannforsyning til de norske øyene.

 

– I det hele tatt er det vanskelig å forestille seg hvor utrolig mange steder en slik miljøvennlig synkeline kan gjøre nytte. Den plastmembranen som omkranser linen vår er for eksempel uten ftalater og godkendt også til anvendelse i forbindelse med matvareproduktion, så den tilfredstiller alle direktiver for denne bransjen. Og fordi granulatet i kjernen er et genanvendt restprodukt fra metalindustrien, bidrar det til å redusere Green Heavy Lines såkalte miljømessige fotavtrykk.

 

Norsk anbefaling
Green Heavy Line, som produseres i Danmark, er klar til å gjøre sitt inntog i verdensmarkedet, ikke minst i  alle fiskerinasjoner. Her er innledningsvis Norge og andre av våre naboland viktige markeder, dels fordi disse landene har tradisjoner som betydelige fiskerinasjoner der fiskerinæringen står sterkt, men også fordi Grønborg Line i forveien har veletablerte handelsrelasjoner til norske firma. Hos en av Norges førende produsenter af fiskeudstyr, AS Fiskevegn, er man klar til å introdusere den nye, danske oppfinnelsen i sortimentet av kvalitetsprodukter. Jakob Hals, som er markedsansvarlig hos AS Fiskevegn, sier:

 

– Vi gleder oss til å kunne presentere et miljøvenligt alternativ til de eksisterende løsninger. Vi har vært med på sidelinjen under utviklingen av denne nye synkelinen, og vi har løpende testet den. Vi har arbeidet med produktet og hatt det i hendene i forbindelse med omfletting, og vi mener at vi nå har et godt og fleksibelt produkt der samtidig er til gavn for havmiljøet. For mer informasjon om Grønborg Lines produktsortiment og Green Heavy Line på: www.groenborg-line.dk og www.greenheavyline.dk

 

[/raw]