Kystmagasinet har gått gjennom nesten 120 sider på Facebook som alle er knyttet til norske fiskebåter og fiskebåtrederier. Vi har kåret Smaragd på første plass! Men det var mange sider som var svært gode. Her er de ti beste! Facebook er et sosialt nettverk hvor fiskefartøyer ikke bare når ut til fiskeriinteresserte, men er med […]

Kystmagasinet har gått gjennom nesten 120 sider på Facebook som alle er knyttet til norske fiskebåter og fiskebåtrederier. Vi har kåret Smaragd på første plass! Men det var mange sider som var svært gode. Her er de ti beste!

Facebook er et sosialt nettverk hvor fiskefartøyer ikke bare når ut til fiskeriinteresserte, men er med på å gjøre ett av fremtidens viktigste yrker og næringer kjent for hele samfunnet. Ikke minst er fiskefartøyene sine nettsider viktige for rekrutteringen til fiskeryrket.

Vi har lagt en rekke kriterier til grunn. Hvor ofte oppdateres siden? Gir den et greit og ærlig bilde av fiskeryrket og livet om bord. Er den bra illustrert med bilder og videoer? Skaper siden mye interesse og derfor har mange følgere?

De ti beste Facebooksidene er i stigende rekkefølge:

10 Vea

Vea er en pelagisk tråler/snurper, 60 meter, Karmøy i Rogaland

Flott FB-side som er innholdsrik, ofte oppdatert og viser grei aktivitet. Men burde blitt bedre promotert for å få flere følgere som kunne glede seg over siden. Likevel, å havne som nummer ti blant over hundre kandidater er en flott plassering.

9 Senior og Kvannøy

Senior er 63,5 meter og fisker som Kvannøy med største lengde på 78 meter med trål og ringnot. Hjemmehørende i Bodø. Begge fisker med trål og ringnot.

Dette er en flott side, men med litt laber aktivitet til tider. Flotte bilder og interessant innhold, samt mange følgere sikret en god niende plass.

8 Vikingbank

62 meter lange Vikingbank er kombinert tråler/snurper med Karmøy i Rogaland som hjemsted.

Flotte bilder og videoer, men litt laber aktivitet og et innhold som kunne vært to tre-hakk bedre gjør at det ikke blir plassering helt i toppen. Det trekker kraftig opp at siden har svært mange følgere.

7 Havbåra

Havbåra, som fisker med garn og line er bare 20,5 meter lang. Hjemsted er Myhre i Nordland.

Selv om det på slike båter ofte er lite tid til annet enn arbeid og søvn, er det en FB-side med innhold helt oppe i teten. Få følgere trekker litt ned. Antar at denne siden vil kunne skåre enda bedre i fremtiden om aktiviteten opprettholdes.

6 Fiskebas

Fiskebas har største lengde på 64 meter, er en ekte snurper med Bodø som hjemsted.

Flott innhold og like flotte bilder og videoer. Men aktiviteten er litt for lav til å havne helt i topp, tross nesten 5000 følgere!

5 Gadus Neptun

70 meter lange Gadus Neptun er ett av den norske trålerflåtens flaggskip. Den eies av Finnmark Havfiske, har F i registreringsmerket, men styres vel fra Ålesund.

Dette er en flott FB-side, men mangler litt med hensyn til følgere. Men den gir de som måtte ønske seg en fremtid i fiskeryrket et godt innblikk i livet om bord på en topp moderne tråler.


4 Hardhaus

69 meter lange Hardhaus er med sine 15 år på havet en av traverne blant de kombinerte pelagisk trålerne og snurperne. Båten har Austevoll i Hordaland som hjemsted.
Bare ett fartøy har klart å få flere følgere enn Hardhaus. Innholdet er godt, bilder og video flott, men aktiviteten litt for lav til å rykke opp på «medaljeplass».

3 Stormhav

Stormhav er en linebåt med lengde på 18 meter, hjemmehørende i Bremanger i Sogn og Fjordane.

Det er imponerende at en med arbeid om bord på en så pass arbeidsintensiv båt klarer å lage en så interessant FB-side. Her er video, foto og innhold helt i toppklasse. At det «bare» er i underkant av 2000 følgere trekker siden ned fra en andre plass. Dette er likevel en side å være stolt av.

2 Hermes

Hermes er en 55 meter lang tråler hjemmehørende i Tromsø.

Rederiet Hermes har vært i forkant på mange måter, og er flinke til å promotere norsk fiskerier, og norsk sjømat i særdeleshet. Ikke minst gjennom bevisst holdning til sporbarhet og miljømerking. Når det kommer til FB-side er de like gode som vinneren. Det eneste som gjør at flotte bilder og videoer, og en jevnlig oppdatert informativ side ikke havner på en førsteplass er at de må se seg slått på målstreken i form av at vinneren har flere følgere.
Det er likevel bare å bøye seg dypt for en god FB-side.

1 Smaragd

Smaragd er en 74 meter lang pelagisk tråler/snurper hjemmehørende i Fosnavåg i Møre og Romsdal.

Hjemmesiden har et innhold av høy kvalitet, både hva angår tekst, bilder og video. Dette er en side som absolutt er med på å fremme renommeet til fiskerinæringen. At de har nærmere 7000 følgere gir dem en stor rolle i å spre kunnskap om fiskeri.

Kystmagasinet GRATULERER mannskap og eiere, og ikke minst de som tar på seg arbeidet med å fotografere, filme og skrive på nettsiden.

Kystmagasinet vil foreta en ny kåring i slutten av 2018. Det finnes sannsynligvis en rekke Facebooksidene vi ikke har klart å finne. Frem til neste kåring i desember 2018 ber vi våre lesere om å sende inn «nominasjoner» av sider de mener bør være med i kåringen. Adresse til sidene kan sendes til Kystmagasinet på epost: [email protected]