En oversikt over de økonomiske resultatene for de fleste større verft, skipsrelaterte mekaniske verksteder og slipper, viser at de som har satset på fiskeri og oppdrett stort sett gjør bra. Der tallene ser kraftig røde ut er for de store virksomhetene med milliardomsetning. Vi har sett på fjorårets resultater til 73 verft og verksteder langs kysten.

Skipsverftskonsernet Vard gikk fra et rødt resultat før skatt på -297 millioner i 2014, til et blodrødt resultat i fjor på nesten 1,1 milliard kroner. Både i forfjor og i fjor hadde Vard Group et driftsoverskudd som var på henholdsvis 461 millioner kroner og 124 millioner kroner. Men finansutgifter sendte resultatet i bunn.

Hyggelig var det heller ikke for Kleven Verft, som i 2014 hadde et resultat før skatt på 41,6 millioner kroner, og i fjor måtte se et resultat før skatt på minus 231 millioner kroner. Hos Kleven Verft var det driftsresultatet som trakk ned.

Kleven Leirvik

Hyggelig var det heller ikke for Kleven Verft, som i 2014 hadde et resultat før skatt på 41,6 millioner kroner, og i fjor måtte se et resultat før skatt på minus 231 millioner kroner. Arkivfoto fra verftet i Leirvik.

Dramatisk fall

I årets oversikt over verft/verksteder med over en milliard i omsetning er det sju bedrifter. Myklebust Verft skulle egentlig, med et fall i driftsinntekter fra 2,1 milliard til 713 millioner, ha blitt flyttet ned i gruppen med omsetning under en milliard.

 

Samlet har de syv store gigantene hatt ett fall i omsetning på 6, 4 milliarder, fra 24,2 milliarder kroner til 17,8 milliarder kroner. I 2014 hadde disse verftene et samlet driftsresultat på 750 millioner kroner. I fjor falt det til -385 millioner kroner, et dramatisk fall på hele 1,1 milliard kroner. Det er med andre ord tydelig at «oljekrisen» svir. Og for de fleste vil det nok bli ytterligere fall i både omsetning og resultat i år.

 

Verft/verksteder med omsetning over en milliard kroner

 

Bedrift

2014 2015
Driftsinnt. Driftsres. Res. før skatt Egenkap. % Driftsinnt. Driftsres. Res. før skatt Egenkap %
Vard Group 10 056,2 461,0 -297,3 18,2 7 574,6 123,9 -1 090,2 8,2
Westcon Yards 2 153,2 160,1 168,3 46,9 3 097,5 90,0 97,5 29,8
Kleven verft 2 951,4 38,5 41,6 17,4 3 030,0 -222,0 -231,0 10,8
Havyard Ship Tech. 1 958,0 5,3 5,1 14,6 1 314,4 -76,6 -76,5 16,8
Ulstein Verft 2 031,0 13,1 -5,7 14,2 1 108,0 -85,1 -113,2 9,2
Myklebust Verft 2 120,0 48,2 45,2 8,9 713,9 -25,5 -27,6 13,3
Totalt/snitt for egenkapital 24 179,5 750,1 -16,0 17,9 17 830,1 -384,6 -545,5 12,4

Kilde Proff.no/Brønnøysundregistrene

De store verftene økte inntektene

For de store verftene med driftsinntekter mellom 100 og 999 millioner ser situasjonen atskillig lysere ut enn for de større. Totalt er det 17 verft i denne gruppen. Mens disse i 2014 hadde et samlet driftsresultat på -4,1 millioner kroner og et resultat før skatt på – 2,6 millioner kroner, ble dette forbedret til et driftsresultat på 116,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 107,8 millioner kroner. Flertallet av disse verftene har fokus rettet mot fiskefartøyer, fartøyer til oppdrettsvirksomhet og andre ikke oljeog gassrelaterte fartøyer.

I gruppen finner vi solide verft som Fitjar Mekaniske Verksted, Larsnes Mekaniske Verksted, Vaagland Båtbyggeri, Sletta Verft og Moen Marin. Alle går med overskudd takket være nybygg, reparasjon og vedlikehold på i hovedsak fiskeog oppdrettsfartøyer.

Westcon 2

Westcon Yards har god omsetning, godt resultat og god egenkapital. Nå har verftet også nettopp fått en ny pelagisk tråler til et skotts rederi i ordreboken. Det er en stund siden de har bygget fiskebåter, sist gang i Serene (bildet). Arkivfoto: Edmund Mongstad.

Bygger fiskebåt

Blant disse er også Simek og Hellesøy Verft. Simek har en kraftig forbedring av resultat kombinert med et kraftig fall i omsetning. Situasjonen er bedre, men de går fortsatt med underskudd. Etter flere år hvor de utelukkende har fokusert på offshorefartøy bygger de nå en fiskebåt.

Hellesøy Vert Hadde et fall i omsetning fra 324 millioner kroner i 2014 til 4,1 millioner i fjor. Man kan kort sagt fastslå at oljeprisen har slått bunnen ut av markedet for dette verftet.

Verft/verksteder med omsetning over etthundre millioner kroner

 

Bedrift

2014 2015
Driftsinnt. Driftsres. Res. før skatt Egenkap. % Driftsinnt. Driftsres. Res. før skatt Egenkap. %
GMC Maritime 220,7 22,3 22,3 20,2 547,3 -36,1 -35,7 30,3
Fiskerstrand Verft 442,5 -1,8 -1,9 20,0 524,6 -5,4 -7,1 18,4
Aas Mek Verksted 215,3 22,7 22,5 66,7 474,2 31,4 28,8 41,9
Fitjar Mek verksted 238,7 10,6 10,4 53,6 465,4 25,7 24,1 12,8
Simek 560,7 -74,7 -78,1 31,1 368,0 1,1 -3,1 19,9
Larsnes Mek Verksted 122,5 7,4 7,0 42,9 225,6 8,3 8,2 46,9
Umoe Mandal 210,0 -0,6 1,5 23,2 220,6 85,5 86,6 44,7
Brødrene Aa 203,3 15,6 16,2 35,3 217,0 12,8 14,2 34,3
Båtbygg 215,0 0,8 1,2 69,3 161,3 0,0 0,3 82,6
Fjellstrand 659,3 -19,2 -17,0 30,8 134,2 -20,9 -20,7 47,4
Harstad Mek Verkst. 101,5 5,4 5,0 27,8 119,7 0,9 0,1 27,3
Vaagland Båtbyggeri 91,2 -9,8 -9,0 86,0 117,8 1,9 2,7 71,1
Sletta Verft 105,4 8,3 7,4 37,9 117,3 7,9 6,8 36,4
Stadyard 155,2 7,4 7,6 13,4 103,4 2,3 2,4 27,5
Moen Marin 162,0 9,7 11,1 16,6 83,6 8,4 8,1 35,4
Solund Verft 160,9 2,6 1,3 25,0 43,8 -2,7 -3,9 18,6
Hellesøy Verft 323,9 -10,8 -10,1 59,8 4,1 -4,7 -4,0 86,0
Totalt/snitt for egenkapital 4 188,1 -4 1 -2,6 36,6 3 927,9 116,4 107,8 37,8

Kilde Proff.no/Brønnøysundregistrene

Tradisjonelle mindre verft tjener penger

Blant de 29 bedriftene med omsetning mellom 20 millioner og 100 millioner kroner er også utviklingen positiv. Samlet har gruppen en økning i omsetning fra 1,4 milliarder kroner til 1,6 milliarder kroner. Driftsresultatet er opp fra 36,8 millioner kroner til 56,7 millioner kroner. Kort sagt en positiv utvikling.

Blant disse bedriftene finner vi mange tradisjonelle små verft, for små til å ha hovedfokus på offshore. Vi finner også sjarkbyggere og mange mindre slipper og verksteder som fokuserer på reparasjon og vedlikehold.

Larsnes

I gruppen over verft/verksteder med omsetning over 100 millioner finner vi solide verft som blant andre Larsnes Mekaniske Verksted og Vaagland Båtbyggeri. De går med overskudd takket være nybygg, reparasjon og vedlikehold på i hovedsak fiskeog oppdrettsfartøyer.

Går så det suser

Svært mange av de mindre verftene og verkstedene går så det suser. Flere har et driftsresultat som er på rundt ti prosent av driftsinntektene. Det er bra i en tid hvor det snakkes om krise for verftsindustrien. Noen kan skilte med egenkapitalprosent på over 80. Det viser soliditet.

Felles for denne verftsgruppen er at de i stor grad får sine oppdrag for fiskeriog oppdrett, eller andre fartøygrupper som ikke er knyttet opp mot offshore.

Verft/verksteder med omsetning over tjue millioner

 

Bedrift

2014 2015
Driftsinnt. Driftsres. Res. før skatt Egenkap. % Driftsinnt. Driftsres. Res. før skatt Egenkap. %
Viknes Båt og Service 91,7 -0,9 -2,5 22,2 105,2 1,9 0,1 23,2
Oma Båtbyggeri 97,2 -3,3 2,1 -30,2 98,5 5,1 17,0 -17,0
Slipen Mekaniske 75,3 2,0 2,0 59,3 97,4 6,2 6,4 53,8
Viknaslipen 36,6 -0,1 -0,2 6,1 88,4 -0,5 -0,9 -5,3
Kimek 83,8 5,4 3,2 28,6 85,1 8,3 5,6 30,8
Moen Marin Service 55,6 1,6 1,4 38,4 83,6 8,3 8,1 35,4
Vegsund Slip AS 89,3 10,0 9,0 38,3 77,9 5,3 4,5 44,1
Promek 58,0 3,4 3,3 36,4 77,4 3,0 3,0 31,1
Selfa Arctic 64,5 -4,5 -5,2 20,2 70,8 2,5 1,3 34,3
O Marhaug Slip og Mek 59,3 5,5 5,6 26,8 66,4 4,1 4,1 28,5
Salthammer Båtbyggeri 82,7 1,4 2,4 68,9 64,0 1,1 1,5 87,5
Ballstad Slip og Mek 61,2 4,0 3,9 25,0 63,1 2,5 2,4 28,5
Mjosundet Båtbyggeri 50,3 3,1 3,0 47,2 62,2 4,6 4,5 48,5
Kvernhusvik Skipsverft 45,1 1,3 1,3 55,0 51,5 2,4 1,7 41,2
Solstrand Verft 54,6 1,1 0,5 22,9 50,5 -1,6 -2,2 13,6
Halsnøy Dokk 56,1 -0,1 -0,4 17,1 48,7 -5,8 -6,4 26,1
Skogsøy Båt AS 32,8 0,6 0,8 21,0 47,0 -1,2 -1,2 12,8
Jemar – Norpower 42,1 1,7 1,8 27,3 37,9 1,8 4,4 28,9
Bømlo Skipsservice 23,3 -0,5 -6,5 24,4 33,7 -0,4 -0,5 23,8
Havøysund Patentslip 26,2 0,1 0,1 62,2 32,0 0,7 0,6 37,4
GS Marine Production 24,1 1,3 1,0 21,7 30,6 0,7 0,2 30,4
Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek Verksted 27,6 2,3 1,2 35,0 29,6 1,9 0,1 32,6
Blokken Skipsverft 18,8 -0,8  -1,2 25,7 29,6 2,9 3,2 -2,3
Kristiansund Mekaniske 31,0 1,9 1,5 21,1 25,6 -0,0 -0,4 16,0
Johansen Slip og Mek 25,2 0,5 0,5 70,2 23,7 0,4 0,4 76,2
Tobias Plastindustri 26,8 1,7 1,6 17,8 22,4 -1,3 -1,5 -11,6
Fyllingen Slipp 27,2 0,4 0,4 56,0 21,9 3,2 3,2 80,9
Hemnes Mek Verksted 24,7 1,5 1,2 37,7 17,1 0,6 0,4 39,1
Måløy Verft 26,2 -3,8 -3,1 34,2 13,7 -0.3 -0,3 34,1
Totalt/snitt for egenkapital 1 417,3 36,8 28,7 32,2 1 555,5 56,7 59,3 31,1

Kilde Proff.no/Brønnøysundregistrene

Vegsund SlipSvært mange av de mindre verftene og verkstedene går så det suser. Vegsund Slip er blant disse.

De minste gjør det også godt

Vi har også tatt med 20 av de minste verftene og verkstedene. Også for denne gruppen går det generelt svært godt. Samlede driftsinntekter økte fra 168 millioner kroner i 2014 til 190 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet økte samtidig fra 11,0 til 13,5 millioner kroner. Det er en økning i driftsresultat i prosent av driftsinntekter fra 6,5 prosent til 7,1 prosent.

Verft/verksteder med omsetning under tjue millioner kroner

 

Bedrift

2014 2015
Driftsinnt. Driftsres. Res. før skatt Egenkap. % Driftsinnt. Driftsres. Res. før skatt Egenkap. %
Holthe & Sønner 12,8 0,1 0,2 76,9 19,4 1,3 1,4 75,9
Hovde Maritim 14,3 -0,5 -0,7 -54,1 16,9 0,8 0,5 23,7
Barents Skipsservice, 11,0 0,7 0,5 59,3 15,6 2,4 2,2 63,4
Honningsvåg Mek 12,0 1,9 2,0 63,7 15,4 3,0 3,1 71,0
Helnessund 13,2 0,5 0,0 36,0 15,1 1,0 0,6 39,3
Grovfjord Båtbyggeri 12,8 0,8 1,0 81,9 14,6 2,2 2,2 58,4
Nord-Dan Båtbyggeri 10,2 -0,2 -0,3 29,7 12,1 0,2 0,1 31,4
Bolsønes Verft 13,4 1,0 0,5 12,8 11,6 1,2 0,7 15,1
Andenes Båtservice 8,4 0,5 0,4 52,9 11,3 1,3 1,2 63,3
Seaworks Slip 6,8 -0,5 -0,5 -29,9 8,3 0,1 0,1 -17,4
Knarrlagsund Slip og Mek 5,9 0,8 0,6 28,7 7,9 1,0 0,8 27,6
Levarskjer Slipp og Mek 7,8 0,6 0,2 19,2 7,3 -0,1 -0,4 15,6
Båt og Motorservice 10,3 1,4 0,8 21,0 6,9 -2,2 -1,8 6,3
Olsens Verft 6,9 0,4 0,3 77,4 6,1 -0,3 -0,3 76,5
Terje Mørkved Slip og Mek Verksted 3,9 0,1 0,1 36,3 6,1 0,6 0,6 45,2
Herøy Slip og Plastserv. 7,0 1,3 1,3 69,5 5,3 0,2 0,1 76,1
Jektvik Slipp og Mek 4,6 0,7 0,6 47,5 4,8 0,5 0,5 54,4
Korsfjord Slipp 2,0 0,8 0,8 43,8 1,8 0,4 0,4 62,2
De Wilde Slipp og Mek 2,4 0,6 0,5 -1,5 1,6 -0,1 -0,2 -15,2
H & E Nordtveit Skipsbyggeri 1,9 0,0 0,0 2,9 1,4 0,0 -0,0 0,2
Totalt/snitt for egenkapital 167,6 11,0 8,3 33,7 189,5 13,5 11,8 38,7

Kilde Proff.no/Brønnøysundregistrene