Maritime AS, som holder til på Bø i Vesterålen og som eies av Rune Fredrik Både, har kjøpt den 40 år gamle, 8,3 meter lange sjarken Glimøy for 75.000 kroner. Selv om båten er gammel, og kanskje ikke blir så lenge i Både sitt eierskap, er det ingen grunn til slurv når fiskerimerket skal males på båten.

Fiskeridirektoratet region Nordland har, etter å ha mottatt bilder av merkingen, funnet at den ikke er i tråd med kravene i forskrift om ervervstillatelse for fiske og fangstfartøy. De påpeker følgende: «Slik fartøyet er merket i dag er det ikke tilstrekkelig avstand mellom bokstaver og tall. Det er heller ikke påført en firkant mellom bokstaver og tall som krevd i bokstav f)».