Den nordnorske sjømatnæringen sliter med å rekrutere de unge.


( 05.08.2014 )


Kyst og Fjord melder at selv om den nordnorske sjømatnæringeb gjør det bra om dagen, sliter de med å trekke til seg de unge.

 

Kun 24 elever har søkt akvakultur eller fiske og fangst først året på naturbruk på videregående skoler i Troms. 

 

– Jeg er bekymret for den tradisjonelle fiskerinæringa med fiskeflåtene og videreforedlingsindustrien, sier Aspaker. En ny rapport viser en økning på 1100 årsverk de siste årene. Aspaker sier hun håper flere vil søke seg til fiskerifag i den videregående skolen. 

Fylkesråd i Troms, Roar Sollied, uttaler til NRK Nordnytt at han ser mørkt på de lave søkertallene til fiskerifaglinjene.

– Det er helt klart at vi har altfor lave søkertall i forhold til behovet. Bransjen står klare med læreplasser og har en voldsom vekst. Men vi har dessverre for få elever som velger disse fagene, sier Sollied.