Sletta Verft as har lagt et nytt godt år bak seg, og vi er godt fornøyd med resultatet sier daglig leder Kåre Sletta.

Men det som er viktigst er at vi de siste månedene har fått nye kontrakter slik at vi er sikret full beskjeftigelse langt ut i 2019. Ordremassen har aldri vært så stor, pt hele 220 mill NOK og består av både katamaraner i aluminium og enskrogs stålbåter. Alle beregnet for ulike serviceoppdrag innen havbruksnæringen.

I fjor leverte vi også en fiskebåt i stål på 14,9m, slik at vi stadig er i kontakt med det som i mange år var vårt hovedmarked nemlig kystfiskebåter. Vi ser at gamle kunder stadig kommer tilbake med nye oppdrag samtidig som vi kan ønske nye kunder velkomne, fortsetter Kåre Sletta.

Nybygget til Frøy Akvaressurs.