DEL

Det finnes mange enmannssjarker langs kysten. Men på tross av høy ulykkesstatistikk er det bare et fåtall av disse som har sikret seg mot annet enn økonomiske tap. Forsikring mot tap av eget liv er det verre med. Det ønsker trondheimsselskapet, Delta Alarm, å gjøre noe med. De har utviklet smarte sikkerhetssystemer som bedrer oddsene drastisk om uhellet skulle være ute.


( 12.09.2012 )

[raw]

Norge har fortsatt nesten 2.800 registrerte fiskebåter under ti meters lengde, og mange av disse er bemannet med en, i beste fall to mann store deler av året. Det er slett ikke uvanlig å se enmannssjarker langt til havs i relativt dårlig vær, i ferd med å jukse etter sei og torsk, eller dra garn, line eller andre redskaper. Med et arbeidsgulv som sjelden er vannrett, og med mange brå og overraskende bevegelser i løpet av en lang arbeidsdag, skal du ikke ha så svært mye uflaks før du er i ”deep shit”, som det heter på fagspråket.

En stor del av fiskeflåten er bemannet med en person, og det skal få feilskjær til før ulykken er ute.

 

Bedre å redde livet
Hva gjør du om du blir vippet over ripa i en brottsjø som kom litt overraskende og var litt kraftigere enn regnet med, eller om du plutselig blir klemt fast på dekk et sted, eller får et illebefinnende og har problemer nå kommunikasjonen om bord? Familien hjemme er nok glad for å få erstattet båt og bruk om du skulle forulykke. Men de aller fleste vil nok foretrekke å få ektefellen hjem i stedet for en stor sum på bankkontoen.

For en rimelig investering kan hele familien sove tryggere mens ektefellen er på sjøen i sjarken. DeltaAlarm tilbyr blant annet markedets minste, trådløse personalarm. Ved et eventuelt uhell vil motoren i båten stoppe og de nære omgivelsene bli varslet med flash og sirener. Samtidig varsles redningstjenesten via VHF eller GSM nettet, og GPS posisjon overføres. Her er det snakk om både nær- og fjernvarsling uten at noe tid går tapt. I følge doktoringeniør og leder av Delta Alarm og SISYFOS AS, Håkon V. Døvre, er systemet enkelt, driftssikkert og tilnærmet vedlikeholdsfritt. Det er også bygget opp i moduler, slik at man kan kjøpe de enhetene man har mest bruk for.

Håkon V. Døvre med den avanserte enheten som monteres om bord i fartøyet. Fjernvarsling kan du få på mobiltelefonen.

 

Overkommelig
-Investeringen er overkommelig, og systemet er enkelt å installere, sier Døvre. Han legger til at for mellom 25.000-30.000 kroner får man komplett mann over bord (MOB) system med antenne i masten, lokal varsling ved sirene og flash, fjernvarsling på SMS, nødstopp på motor samt lekkasjevakt og røyk/varmevarsler. Installasjonen er enkel, selv om det må gjøres av en autorisert skipselektriker. Det er viktig å merke seg at systemet må kobles til et nødstrømbatteri via egen kurs. Dette er krav fra myndighetene, som er satt for å ivareta sikkerheten ytterligere.

-Dette er likevel å regne for en rimelig livsforsikring. Det kan i den forbindelse nevnes at vi har fått i stand en avtale med forsikringsselskapet Bud & Hustad (en del av Gjensidige) for rabatt om man satser på en total sikkerhetsløsning som også inkluderer lekkasjevakt og røyk- og varmesensor i motorrommet. Om fiskerne etablerer alt dette sammen med fjernhjelp blir de subsidiert med 8000 kroner og ytterligere 2.000 om de er medlem i et fiskarlag. I tillegg gir Bud & HUstad bort en MOB sensor til hvert av mannskapet for de som har pakkeforsikring. En slik sensor koster rundt 2800, opplyser Håkon V. Døvre.

 

Panteordning
Det kan nevnes at Delta Alarm har en overvåkings- og panteordning for batteriene til nevnte MOB sensorer, som den enkelte brukeren kan abonnere på og dermed spare en god del penger på. Batteri og tetthetskontroll utføres for en tusenlapp. Normal levetid for batteriene på disse sensorene er et par år.

Trondheimsselskapet bruker i dag Telenor for sin varslingstjeneste. Døvre opplyser at de har kommet til at det er denne leverandøren det er minst problemer med når det gjelder nettet. Delta Alarm har også et backup-system som går via satellitt, og det er mulig å benytte seg av VHF-data enheten man allerede har om bord på litt større fartøy, for innmelding av fangstdata etc. Fjernvarsel går da direkte til Kystradioen.

 

Håper fiskerne kommer
Når det gjelder MOB systemet regner Døvre med at deres største potensial for salg er til fritidsbåtflåten. Det gjelder også for nødstoppfunksjonen. Men han håper at også fiskerne kommer sterkere på banen etter hvert. Behovet burde i aller høyeste grad være til stede, ikke minst med tanke på at dette er den yrkesgruppen med flest ulykker med fatalt utfall i Norge. MOB enheten er også attraktiv i oppdrettsnæringen og særlig med lekkasjevakt på arbeidsbåtene. Mange er alene på anleggene og merdkanten, og da er en slik alarm nærmest uunnværlig.

Døvre håper på sikt å få på plass en avtale med en industriell partner i oppdrettsnæringen. Når det gjelder fiskeri og fritid er selskapet i ferd med å etablere et forhandlernett for mer aktiv markedsføring og salg av selskapets sikkerhetsutstyr.

Forutsetning for støtten til forsikringstagere hos Bud & Hustad er at fjernalarmen viderekobles til en vaktsentral 24/7/365.. Dette krever et tilleggsabonnement, men er ellers en svært rimelig livsforsikring og skadeforebyggende tiltak, opplyser Håkon V. Døvre til slutt.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.