Norsk fiskeoppdrettsnæring står foran store utfordringer. Særlig er lakselus og rømming tilbakevennende tema. Bærekraftig utvikling er stikkord. I den forbindelse samles rådgivere innen akvakulturforvaltning fra ti fylkeskommuner i Ålesund for å diskutere arealplaner for oppdrett og utviklingen i oppdrettsbransjen.


( 08.10.2015 )


Torsdag 15. oktober besøker fylkeskommunens rådgivere Linde Gas AGA sitt internasjonale Innovasjonssenter for akvakultur i Ålesund. Her vil de få innblikk i og demonstrasjon av løsninger innen oksygenering på land og merder i sjø, og hvordan disse løsningene kan bidra til å bekjempe lakselus og hindre rømming. Som en av Norges største næringer, er fiskeoppdrett en svært viktig ressurs som må forvaltes på en god måte.

– Vi besøkte AGA på Aqua Nor messen tidligere i høst og fant ut at deres oksygeneringsløsninger i merder er spennende med tanke på redusert bruk av medikamentell behandling av lakselus, det er ekstra spennende at vi kan besøke en test lab, forteller Rebekka Varne, akvakultur rådgiver hos Møre og Romsdal Fylkeskommune.

AGA på sin side er stolte over å få presentere sin forskning og løsninger til fylkeskommunene:

– Vi gleder oss til å vise frem teknologien vår, forteller Tore-Jakob Reite, site manager på AGA Innovation Centre for Aquaculture. – Bransjen har i flere år etterlyst gode løsninger på oksygenering av fisk i sjø, og vi mener vi har de beste løsningene på markedet. Rådgiverne fra fylkeskommunene vil besøke forskningssenteret torsdag 15. oktober fra kl. 12.30 – 14.30. De vil også være tilgjengelige for kommentarer.