DEL

Kystmagasinet 7.14: Skøyte Vern i Ålesund har fått unntak fra kondemneringskravet for fartøyet 48 fot store Vareid. Fartøyet som er bygget i 1967 ble benyttet i strukturkvoteordningen og kvotene er overført til fartøyet Bernt Oskar og skulle kondemneres.


( 13.11.2014 )

Det kan gjøres unntak fra kravet om kondemnering av et uttatt fartøy når dette har antikvarisk verdi, eller kan brukes til allmennyttige formål, til foreningsarbeid eller lignende. Reglene er strenge. I direktoratets vedta heter det:

 

Det skal tinglyses at fartøyet ikke kan nyttes til fiske, ikke kan gjeninnføres i registeret over norske fiskefartøy og ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke. Fartøy som er fredet i medhold av kulturminneloven § 14a eller vernet av Riksantikvaren, kan likevel nyttes til sports-og rekreasjonsfiske etter havressursloven §§ 22 og 23 når det er tinglyst at det kan nyttes til slikt fiske.

 

 

DEL
Forrige artikkelSølvtrans døpte ny brønnbåt
Neste artikkelBlodsugene fisk

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.