Peterhead/Skottland: En stabil fiskeflåte, økende fangster og etterspørsel. Skotsk fiskerinæring opplever positive tider.

Med over 12 000 kilometer lang kystlinje har sjøen og fiskeriene alltid spilt en viktig rolle i skotsk historie. Sjømat er den nest største eksportvaren fra Skottland, nest etter whiskey. Rundt 60 ulike arter fra havet landes daglig av skotske fiskere i Peterhead, Fraserburgh eller andre fiskerihavner langs den skotske kysten, og eksporteres til over 100 land over hele verden, fra Hong Kong og Abu Dabi til Paris og Milan.

Landet er for øvrig verdens tredje største produsent av oppdrettslaks, og skotsk laks har gjennom de siste tre tiårene fått en rekke utmerkelser. I 2004 ble skotsk laks en beskyttet geografisk merkevare, på linje med cognac og champagne, gjennom EU, og for fem år siden ble den kåret til verdens beste oppdrettslaks av internasjonale sjømatkjøpere. Skotsk sjømat har et høyt renommé hos britiske, europeiske og nord-amerikanske forbrukere, restauranter, supermarkedkjeder og fiskehandlere, og interessen for skotsk sjømat er stadig voksende.

AUKSJON

Agenter, auksjonariuser og kjøpere er klar for den daglige fiskeauksjonen i Peterhead Fishmarket. Et par timer senere har fisken skiftet eiere og på vei ut i markedene.

FISKEHALLEN

Fiskehallen i Peterhead. Cirka 200 tonn fisk fra rundt 15 fartøyer er klar for auksjon.

Moderne skotsk fiskeflåte

Skottland har en av Europas mest moderne og stabile fiskeflåter med 2017 fiskefartøyer (tall for 2015), der henholdsvis 1452 og 565 av fartøyene er i gruppene under og over to meter meter. Med sine 4800 registrerte fiskere er landet en av Europas største sjømatprodusenter. I fjor ble det landet 439 900 tonn fisk til en verdi av £437 millioner (cirka 5,244 milliarder NOK) fra skotske fiskere og fiskefartøy.

Den pelagiske flåten utgjør kun 20 fartøyer. Likevel, makrellen er den mest verdifulle arten for den skotske fiskeflåten, og stod for 30 % (£ 131 millioner) av verdien til de skotske landingene i 2015. Volum av makrell, fisket av skotske fartøyer, nådde 200 000 tonn sist år, og var 17 % lavere enn i 2014. Statistikken viser at 97 % av den totale kvoten for hvitfisk for skotske fartøyer i Norskehavet ble fisket sist år, med unntak av hyse, der 83 % av kvoten ble tatt. Fangsttallene var også lavere for rødspette (66 % av kvoten) og piggvar (53 % av kvoten). Når det gjelder sjøkreps, som er det viktigste skalldyret for skotske fiskere, ble kun 64 % av sjøkreps-kvoten i Norskehavet tatt. Det er lavere enn året før, og er en følge av lavere kvote og en nedgang i landet volum. Både kvoten for nordsjøsild og makrell (vest for Skottland) ble tatt i sin helhet i fjor.

TRÅLFÅTEN

Trålflåten ligger til kai ved fiskehallen i Peterhead havn, ferdig losset.

GAMLE HALLEN

Noen av trålerne har lagt seg ved den gamle fiskehallen, ved den nordlige piren. Her får de bunkret og service.

Viktigste fiskerihavn

Landets og Storbritannias viktigste og største fiskerihavn ligger på østkysten av Skottland, et par timers kjøretur nord for Aberdeen. Peterhead er kjent som byen ved havet i 12te århundre, og ble grunnlagt som by i 1593. Fiskerihistorien rundt byen strekker seg tilbake til denne tiden, men sannsynligvis var fisket en viktig levevei enda lengre tilbake, da fisket, og spesielt fisket etter sild og makrell, har vært sentralt gjennom flere århundrer.

Gjennom århundrene har byens havn utviklet seg i takt med tiden og behovene, fra en liten fiskerihavn til vekst med handel og hvalfangst. I 1778, til en kostnad av £6000, ble den søndre havna modernisert. Det ble bygget flere moloer som skulle ta støyten for dårlig vær. Samtidig ble havnen gjort dypere, med maks dybde på 4,3 meter på lavvann, for å bedre innseilingen for større skip. Bak stod den kjente ingeniøren John Smeaton. Noen tiår senere ble den nordre og den søndre havnen linket sammen med en kanal og ei bru.

Det har hele tiden vært knyttet en stor lokal flåte til byen. Tidligere var det mindre båter som dominerte, mens trålflåten utgjør den største andelen i dag. Dagens kystflåte, under ti meter, fisker i hovedsak etter krill, reker og sjøkreps i kystnære farvann. Til Peterhead kommer daglig en stor andel av trålflåten for å selge sine fangster på auksjonen i fiskehallen. Også et par norske trålere selger sine fangster her regelmessig. Det er åpent for publikum til å overvære auksjonen i fiskehallen. Man må bare ha morgenen med seg.

STEPHEN BRUCE

Stephen Bruce driver som fiskehandler med egen fiskebil i Peterhead-området. Etter 20 år i oljebransjen er han tilbake der han startet – i fiskeriene.

Fiskeauksjon

På slaget syv om morgenen går signalet. Auksjonen er i gang. Fremdeles er det noen av båtene som holder på å losse og stable og sortert sine kasser med siste dagers fangst i hallen. De første startet allerede klokken seks, og var tidlig klar for dagens auksjon. Det har vært litt opp og ned med landinger de siste ukene i mars, men i dag, den siste dagen i uken, er det bestandig bra med fisk i hallen. Rundt 5000 kasser, eller 200 tonn fisk, er klare til å selges til ivrige kjøpere og grossister. Det være seg torsk og hyse, som det fiskes og selges mest av, sei, breiflabb og lysing. Alle båtene må være representert med en salgsagent, som det finnes fire-fem av i Peterhead.

Fisken som landes og auksjoneres her er ettertraktet, og kjøpere fra hele UK og Europa er interessert i fisken. Auksjonen går raskt. Fra fangst til fangst. Hver art har sin auksjonarius, og det gjelder å følge med for å skaffe seg fisk av god kvalitet. Pris per kilo torsk varierer fra minimum £1,40 for de minste størrelsene til mellom £1,90 og £2,70 for torsk over 2,5 kilo. Breiflabb holder høyeste pris blant artene, med mellom £3,25 og £4,10 per kilo. Etter et par timer er det hele over, for i dag. Mens auksjonen har pågått har fiskerne vært i full gang med å klargjøre trål og nøter til neste utror. Etter endt arbeidsøkt samles de fleste på havnekafeen, der praten går lystig over en kaffe, toast og fish and chips.

KAIKAFEEN

Kaikafeen ved fiskehallen er et populært samlingssted etter dagens auksjon.

FISHY

Fish and chips serveres også på den lokale kaikafeen ved fiskehallen.

Ny fiskehall

Dagens Peterhead Fishmarket ble åpnet i 2001. Nå planlegges det å renovere og utvide den gamle fiskehallen på andre siden av havna for å ta imot større kvantum fisk. Rådgiver ved Peterhead havnevesen, Sally Skakle, forteller om økende interesse fra fiskefartøy som vil lande fangstene sine her, og de siste par årene har de registrert at landet volum har tatt seg opp. I fjor ble det landet 1,1 millioner kasser fersk fisk og skalldyr ved fiskehallen i Peterhead, som tilsvarer cirka 44 000 tonn. Det er en økning på litt over 1900 tonn siden 2013. Også for første halvår i år har det vært landet 350 tonn er enn samme periode i fjor.

I tillegg til hvitfisk og skalldyr, som landes i fiskehallen, kommer pelagisk fisk, som makrell og sild, som blir pumpet direkte på land fra de pelagiske trålerne og utgjør en betydelig andel av kvantum som landes i Peterhead. Skakle forteller at det også er interesse og planer for å utvikle fiskehallen med en egen kompetansedel der de kan kjøre sjømatkurs, kokkekurs og demonstrasjoner for skoleklasser, kokker og andre grupper, samt egne utstillingslokaler og restaurant i tilknytning til den nye fiskehallen.

LOKAL KYSTFLÅTE

Den lokale kystflåten, under 10 meter, har landligge selv om været er særdeles godt i starten av april.

Tilbake i fiskehallen

En av dem som daglig er å finne i fiskehallen og på kaiene når båtene kommer inn er fiskehandler Stephen Bruce. Få kjenner fiskerinæringen som han. Etter 20 år i oljebransjen er han nå tilbake der han startet, i fiskerinæringen. Den gang jobbet han om bord på den familieeide tråleren Budding Rose, som hans bror Peter fremdeles eier og drifter. Han forteller at det utover på 90-tallet var kraftig nedgang i fiskeriene, på grunn av overfiske i Norskehavet. De siste årene har bestandene tatt seg opp og fisket er blitt mer bærekraftig. Det har gjort til at næringen nå opplever en vekst, på alt fra fartøysiden, mottakene, fiskehallene, foredlingsindustrien til kjedene og forbrukerne. Samtidig opplever man en kraftig nedgang innen oljenæringen i Skottland.

Bruce syntes det derfor var på tide til å gå tilbake dit han startet. I januar investerte han i fiskebil og startet han opp firma Peterhead Fish Company. Fisk kjøper han enten direkte fra fiskerne eller ved fiskehallen i Peterhead. Skal han ha førsteklasses fersk fisk og skalldyr må han være tidlig i havnen. Rundt en tredjedel av fisken han selger er hyse, som skinnog beinfri filet. Men både sild, villaks, breiflabb, kveite, torsk og kamskjell er etterspurte arter hele året.

På kundelisten står flere restauranter og hoteller i nordøst-regionen, i tillegg til privatfolk langs ruten hans. Og på gode dager selger han mellom 200 og 250 kilo fisk og skalldyr. Han forteller at flere og flere unge familier kontakter han og bestiller sjømat levert på døren. Det synes han er litt overraskende, men svært positivt. Tid er penger for Stephen Bruce, og det er dags for å starte på ruten rundt til sine faste kunder.