Skipsteknisk har, sammen med Damen Shipyard i Holland, vunnet oppdraget på design og bygging av nye "Walther Herwig", Tysklands nye flaggskip innen fiskeriforskning.

Oppdragsgiver er Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernähtung(BLE). Skipet skal opereres av Thünen Institute med hovedkontor i Braunschweig, mens skipetshjemmehavn blir Bremerhaven.

Det nye forskningsskipet som skal erstattet nåværende «Walther Herwig III», får en lengde på 85 m og en bredde på 17,4 m, og blir med det Europas største fiskeriforskningskip av moderne type. Foruten å bli utrustet for fiskeriforskning, vil skipet også bli utstyrt for generell havforskning, bunnkartlegging, miljø- og klimaforskning med mer.

Skipet vil bli designet og bygget etter den etablerte ICES-standarden for undervannstøy, og i tillegg oppfylle svært strenge krav til innvendig støy og vibrasjon. Lav undervannstøy er avgjørende for best mulige fiskebestandsmålinger, innvendig støy er avgjørende for at forskere skal kunne ha optimale arbeidsforhold om bord.

Nye «Walther Herwig» blir et svært moderne og avansert forskningsskip når det er ferdig våren 2020. Skipet som er av ST-369L design, bygges med diesel-elektrisk fremdrift, dynamisk posisjonering, elektriske vinsjer og et større antall laboratorier for en rekke forskningsoperasjoner. Det vil også bli lagt svært stor vekt på reduksjon av miljøfarlige utslipp, og skipet vil blant annet utrustes med både katalysatorer og partikkelfilter.

Fiskeriforskningsskip av denne typen har lenge vært et satsningsområde for Skipsteknisk. Den 24. mars døpes Havforskningsinstituttet’s nybygg, «Dr. Fridtjof Nansen» på havna i Oslo, også dette skipet utviklet av Skipsteknisk. Gudmor er for øvrig statsminister Erna Solberg. I tillegg er et nytt fiskeriforskningskip til SLU i Sverige nå under bygging i Spania.