Skipsteknisk AS vant nylig anbudet på design av Irland's nye fiskeriforskningsskip. Det er Marine Institute med hovedkontor i Galway, som skal erstatte den nå 21 år gamle "Celtic Voyager" med et nytt og større fartøy.

Kontrakten ble nylig signert i Dublin og inneholder utvikling av design, prosjektering, klasse og byggetegninger. I tillegg skal Skipsteknisk forestå byggeledelse på verftet når byggingen av fartøyet kommer i gang.

Skipsteknisk har lang og bred erfaring innenfor design og prosjektering av denne type forskningsskip, og vant kontrakten i bred internasjonal konkurranse. Skipsteknisk har tidligere arbeidet for Marine Institute gjennom prosjekteringen av forskningsskipet «Celtic Explorer», som ble ferdigstilt i 2003.

Det nye skipet skal bygges og utrustes for forskningsoppdrag innen fiskeriog havforskning, men også for bunnkartlegging, miljøog meteorologi oppdrag. Skipet vil få en lengde på rundt 50 m, og det vil bli designet med sterkt fokus på lave utslipp, energibesparelse og lav undervannstøy.  Selve byggeoppdraget vil bli tildelt på grunnlag av et internasjonalt anbud som skal gjennomføres til sommeren/høsten, med tildeling av byggekontrakt før årsskiftet.