Maritime Engineering AS er et velkjent skipsteknisk konsulentfirma med snart 16 års fartstid og med fiskeri som hovedsegment. De gjør alt fra å designe båter, er involvert i byggeprosesser i ulike grad, står for ombygginger og reparasjoner og spesifiserer oppdrag til å utarbeide tegningsmateriale og dokumenter, hente inn priser og følge opp arbeid, samt ta seg av dokumentasjon til verft og myndigheter.


( 27.05.2016 )

Skipsteknisk konsulentfirma

Mekanisk ingeniør, Helge Folgerø-Holm, har jobbet mye med det berømte oppdrettsegget den siste tiden.

 

Det er med andre ord en komplett skipsteknisk konsulent vi har med å gjøre. Vi besøkte dette spennende selskapet rett før påske ved deres litt anonyme men sentrale tilværelse i andre etasje i et forretningsbygg i Knarvik, tre mil nord for Bergen, i et distrikt som heter Nordhordland. I denne regionen er de godt kjent. Nils Landro, er en av to brødre (Atle er den andre) som står bak Mundal Båt AS i Radøy kommune, som så dagens lys alt i 1981. Denne virksomheten er i første rekke viden kjent for sine fiskebåter og andre fartøytyper bygget i kompositt.

Hovedaktivitet i fiskeri

Men tilbake til Maritime Engineering, som har 60 prosent av sin portefølje innen fiskeri, hvor de er involvert i alt fra utvikling og bygging av mindre sjarker til større byggeoppdrag. Selskapet har vært sterkt involvert i bygging av fartøy, helt opp til 115 meters lengde. De har også hatt ulike oppdrag på andre typer fartøy, som seismikkbåter, lastebåter, ferger, oppdrettsbåter med flere. Maritime Engineering har hatt en rekke byggeoppfølgingsoppdrag og byggeoppdrag ved verft i Polen, men også ved andre verft internasjonalt.

-Vi fungerer også som en teknisk avdeling i et større rederi. Virksomheten har gått fint etter at vi opplevde en liten nedgangsperiode for to år siden. Vi har ni fast ansatte, de fleste ingeniører. Vi har også en skipper tilknyttet kontoret. Selskapet utfører et vidt spekter av tekniske tjenester til marin sektor, som blant annet omfatter konstruksjoner i GPR sandwich, stål og aluminium, nybygg og ombygginger av ulike typer fartøy, inspeksjoner i forbindelse med innkjøp av skip, teknisk bistand til rederier i forbindelse med verkstedopphold, klassebesiktigelser og lignende, forteller Nils Landro.

Marine Harvest søker om 14 utviklingskonsesjoner for test og utvikling av teknologi laget av Hauge Aqua. Teknologien er basert på den lukkede konstruksjonen «Egget». Hauge Aqua

Maritime Engineering er hovedkonstruksjonen og detaljengineeringen av det berømte oppdrettsegget for oppdrett av laks, i samarbeid med teknologigruppen til Lyngøy. Foto: Hauge Aqua/Kreativ Side.

 

Eget kvalitetssikringssystem

Selskapet har også utarbeidet et eget ISM (Internatinal Safety Mangement) system som sikrer sertifisering etter ISM koden, et system som alle fiskefartøy over 500 bruttotonn er pålagt å ha fra og med første juni i år. Foreløpig har de ti båter på kundelisten, mens det er flere på gang. Utviklingen og implementeringen av dette systemet er relativt arbeidskrevende og tar en del kapasitet i selskapet. Det er også utviklet en egen programvare for systemet, og Maritime Engineering har et tett samarbeid med Kreativ Side når det gjelder hele systemet. Sistnevnte er leietaker hos den skipstekniske konsulenten.

-Vi har også en god del arbeid gjennom Mundal Båt, som lager fiskebåter opptil 30M samt fôrflåter, ensilasjeflåter og arbeidsbåter for oppdrettsnæringen med lengder på mellom 8-15 meter. En av våre nyheter i den sammenheng er at vi har utviklet en helt ny arbeidsbåt i stål i lengder på mellom 23-33 meter. Denne har styrehuset plassert på babord side, slik at hele dekket gjøres fritt fra baug til akter. Dette er en helt ny båttype som vi holder på å lansere for oppdrettsnæringen. Maritime Engineering står bak prosjektet, men samarbeider tett med Berge Hoshovde, forteller Jan Ove Hovdenak, nytilsatt daglig leder for både engineeringsselskapet og Mundal Båt AS.

102_0264

Fonnes er en av de større snurperne Maritime Engineering har vært sterkt involvert i både før, under byggeprosessen og ved ferdigstilling.

Komposittkonstruksjoner for oljebransjen

Han forteller at de også konstruerer installasjoner i kompositt for oljebransjen, blant annet ROV- og subsealøsninger, samt står for konstruksjon og produksjon av støyhus til motorinstallasjoner, pumper og lignende for offshore installasjoner. De har god erfaring og kompetanse på tegning og beregning av komposittkonstruksjoner, med egne program for FEM-analyser. Dette er konstruksjoner som skal tåle eksplosjoner og sterke vindkrefter, opp til orkan styrke. Maritime Engineering er også inne når det gjelder konstruksjoner av utstyr til seismikkfartøy, blant annet tråldører til kabler, dekkskonstruksjoner, slepeutstyr og lignende.

Spennende oppdrettsegg

Et annet spennende prosjekt for Maritime Engineering er hovedkonstruksjonen og detaljengineeringen av det berømte oppdrettsegget for oppdrett av laks, som har foregått i samarbeid med teknologigruppen til Lyngøy. Selskapet bak egget, Hauge Aqua, har fått avtale med vedens største oppdretter, Marine Harvest, når det gjelder dette egget. Det er søkt om forsøkskonsesjon, og blir den gitt skal man i gang med produksjon av et egg på 4.000 kubikk. Blir det vellykket skal det lages et egg på hele 20.000 kubikk og videre ni tilsvarende konstruksjoner om dette blir suksess. Første prøveegg kan bli realitet alt til neste høst, sier mekanisk ingeniør, Helge Folgerø-Holm i Maritime Engineering.

Den skipstekniske konsulenten i Knarvik har også ferger i sin portefølje, noen av dem de velkjente og mye omtalte kabelfergene som i dag går i rute i Masfjorden og ved Eivindvik. Det er Maritime Engineering som har tegnet kabelfergene, stått for konstruksjon av skrog og stabilitetsberegninger, mens Solund Verft har stått for byggeoppdragene. For øvrig har de også stått for prosjektering av et oljevernfartøy som i disse dager er under ombygging ved samme verft i Solund. Dette er en relativt stor jobb. Normalt har oppdrag i denne størrelsesordenen en verdi for engineeringsselskapet på rundt en halv million kroner. Men de har hatt langt større oppdag i flere millioner klassen. Selskapet har mange faste kunder, blant andre flere redere av større fiskefartøy.