DEL

Norges Fiskarlag vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet arrangere et skippermøte under fiskerimessa i Trondheim, onsdag 20. august.


( 03.06.2014 )

Intensjonen med møtet er å utveksle erfaringer og synspunkter knyttet til regelverket for utøvelse av de ulike fiskeriene. Representanter fra Kystvakten vil også være tilstede i møtet.

Møtet blir todelt, hvor problemstillinger knyttet til pelagiske fiskerier (notfiske) behandles i første del av møtet. Fiskerier knyttet til hvitfisksektoren (trål og konvensjonelle redskaper) tas opp i siste del av møtet. Programmet vil bekreftes nærmere dagen.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen (bildet) i Norges Fiskarlag ønsket velkommen til Skippermøte da det sist gang ble holdt under Nor-Fishing 15. august 2012. Han orienterte og informerte for en stor forsamling i samarbeid med direktoratet, Kystvakten og Sildelaget.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.