Kystmagasinet 8.13: Når den danske bedriftsgruppen Repair4Norway  tar kontakt med norske fiskere og bedrifter for å fortelle om fordelene ved å få reparasjoner utført i Hirtshals, er skjer det på ekte sunnmørsk, ikke dansk. Danskene har sikret seg både kontakter, språk og relevant kunnskap når de ansatte Linn Indrestrand som salgs- og markedssjef.


( 12.12.2013 )


[raw]

Å selge inn et nytt konsept, overbevise norske fiskebåtredere om at de er både rimeligere, og at det er minst like raskt å få utført reperasjoner på fiskefartøyer i Hirtshals som i Norge, er ikke så vanskelig om man skal selge inn til flåten lengst sør i landet. Den har allrede fått for vane å dra på dansketur når større reparasjoner trengs. Men Linn har som mål å få redere lengre oppover kysten til å se mulighetene som bedriftene i Hirtshals representerer.

 

Det er allerede mange norske redere, spesielt fra Sørlandet, som benytter servicetilbudene i Hirtshals. Her ligger sørlendingen Horisont III ved kai i Hirtshals.

 

Krever langsiktig markedsføring
Markedsføring av vedlikeholds- og reparasjonstjenester er ikke noe som skjer ved enkelte små stunts. Det er en prosess som først krever at noen må bli først til å benytte et tilbud. Selv om store rederier som Lie Gruppen på Sotra utenfor Bergen allerede er flittige brukere av danske tjenester, er det færre som benytter seg av disse straks man kommer nord for Bergen. Det skyldes både at det er flere verft og verksteder nordover, og at det ikke har utviklet seg samme tradisjon som lengre sør.

 

Ofte må en reder bryte en tradisjon. Gir det gode resultater følger gjerne flere etter. Et eksempel er byggingen av fiskefartøyer ved Karstensens Skipsværft i Skagen.  Når de først hadde bygget et par store norske fartøyer, sto plutselig redere i kø.

 

Flere danske havner konkurrerer
Men Hirtshals er ikke alene i Danmark. Det er tilbud om reparasjoner og vedlikehold i flere havner. Noen av disse markedsfører seg godt, andre har heller mindre effektiv markedsføring. Skal Hirtshals lykkes overfor nye redergrupper i Norge vil det kreve tid, og at rederne må bli påminnet ofte nok om eksistensen av tilbudene, til at de plutselig satser på å prøve et nytt sted – Hirtshals.

 

– Hirtshals Yard tilbyr innebygget flytedokk. Det gjør det mulig å få utført arbeid som bør skje innendørs året rundt.

 

Hirtshals skal konkurrere med norske bedrifter som har hatt samarbeid med norske fiskebåtredere i mange tiår. De er kjent for god kvalitet, stort sett levering til avtalt tid, og heller ikke alltid priser som avviker fra danske priser. Det er mer enn timerater som avgjør en pris. Det er Linn sin oppgave å klare å få rederen til å forsøke Hirtshals den dagen han er «moden» for å forsøke et nytt sted. Kanskje skyldes det ventetid ved verftet han har brukt tidligere, at verftet er lagt ned, eller simpelthen at han vil sjekke om det er penger å spare på å dra sydover til Hirtshals.

 

God planlegging er viktig
Fiskebåtredere planlegger reparasjoner og vedlikehold i forhold til når de skal fiske sine kvoter. På høsten og vinteren er den pelagiske flåten først opptatt med makrell, så NVG-sild og lodde. Det gjelder å fiske, og lite fokus er på vedlikehold og reparasjoner. Linns oppgave er å sørge for at de tidligst mulig planlegger opphold ved verksted eller verft. Desto tidligere vedlikeholdet planlegges, desto lettere er det å få plass på ønsket tidspunkt.

 

Alt på en plass
– En av fordelene her i Hirtshals er at vi har samlet det aller meste av ulike servicebedrifter i havnen. Det er god kaiplass og mulighet til å få utført det meste av arbeid når som helst hvis båten ikke skal i tørrdokk eller på slipp. Trengs det siste kan det være lurt å bestille plass så tidlig som mulig. I sommermånedene kan det være mange som ønsker å få båten på det tørre. Men selvsagt, er det behov for dokking midtvinters, så er det fullt ut mulig. Flytedokken til Hirtshals Yards er innebygget og gir mulighet for all slags arbeid uavhengig av værforhold, forklarer Linn.

 

Bedriftsgruppen bak Repair4Norway har et godt konsept. Selv om nok de fleste oppdrag går til større bedrifter som Hirtshals Yard, som driver tørrdokken, og Vestkajens Maskinverksted, som har en stor slipp, drypper det på andre bedrifter når disse får inn de store jobbene. Det er som oftest bruk for atskillig flere tjenester enn den enkelte bedrift kan levere med eget personell.

 

Snakkker språk fiskerne forstår
Linn har en interessant og utradisjonell bakgrunn som kvinne, noe som gjør at hun snakker et språk en reder forstår. Selv om salg er hovedoppgaven, er det ikke noe som kan irritere en reder mer enn en selger som ikke vet hva han selger. Linn har sin bakgrunn fra verftsindustrien.

 

Sørlandstråleren Monsun ved kai. Den er en av mange norske båter som bruker Vestkajens Maskinverksted når reparasjoner og vedlikehold skal utføres.

 

– Da jeg var 17 år begynte jeg på yrkesskole og tok grunnkurs i mekaniske fag, og så plate/sveis det siste året. Planen var at jeg skulle ut i praksis som sveiser og blikkenslager, men læreren min mente at jeg burde gå videre på teknisk fagskole, forteller Linn, smiler og legger til;

 

– Jeg har en del lese- og skrive problemer, så noen av mine tidligere lærerere har ikke altid ment at jeg var blant de smartesete. Men læreren jeg hadde på yrkesskole så mitt potensial. Jeg fikk for første gang topp karakterer og jeg så mulighetene som fulgte. Jeg var så heldig å komme inn på Tinius Olsen tekniske fagskole i Kongsberg. Etter dette gikk jeg videre på Sørlandets tekniske fagskole og er nå utdannet ingeniør, forteller Linn.

 

Selv ikke alle ingeniører snakker et språk fiskere forstår. Men hennes videre yrkesfaglige bakgrunn passer som fot i hose for jobben hun nå gjør:

 

Jobbet ved skipsverft
– Etter utdanningen ble jeg tilbud en trainee stilling ved Johansen Maritime i Brattvåg. Der jobbet  jeg som rørlegger, sveiser, montør og med ansvar for lesing av tekniske tegninger.. Johansen hadde både en landrettet og en maritim avdeling. Etter en stund med arbeid for landbasert industri, begynte jeg i den maritime avdelingen. Og etterhvert flyttet jeg fra gulvet og inn i kontorene. Johansen Maritime ble kjøpt opp av koreanske STX OSV, og senere ble vi til italiensk kontrollerte VARD. For meg var dette en fantastisk arbeidsplass som ga mye god læring som jeg har nytte av når jeg diskuterer de tjenester bedriftene i hirtshals kan yte overfor norske fiskebåtredere, forteller Linn.

 

Det er tre år siden hun og familien flyttet til Danmark. Først var hun med på å bygge opp et firma som rekrutterte arbeidskraft til Norge. Dette solgte hun seg ut av, og kjøpte seg så inn i et byggefirma. Men så ble hun for noen måneder siden tilbudt stillingen som salgs- og markedssjef for Repair4Norway.

 

Det er ikke bare norske og danske fartøyer som får utført vedlikehold og reparasjoner i Danmark. I sommer var store deler av den pelagiske flåten på Shetland på besøk. Her ligger de to britiske pelagiske trålerne Antares og Zephyr ved kai.

 

– Det er egentlig en deltidsstilling. Men den opptar meg nok hver eneste dag, sier Linn.

[/raw]