Det britiske biotech-selskapet Deep Branch har rått 2,5 millioner euro i støtte fra EU-fondet, EU Horizon 2020. Selskapet har utviklet en teknologi hvor CO2 blir gjort om til protein gjennom en gjæringsprosess. CO2 skal tas fra industriutslipp og fraktes til et anlegg hvor mikrober spiser CO2 og dermed omgjør gassen til protein.

Ifølge selskapet har proteinene en næringsmessig profil som kan sammenlignes med fiskemel, og proteinet har cirka samme produksjonskostnad som fiskemel. Det betyr at i fremtiden så kan utslipp fra industri brukes til å produsere protein til bruk i fiskeog dyrefôr, og derved bli omgjort til menneskeføde.

I tillegg til CO2 trengs det hydrogen og noen svært små mengder av andre stoffer for å produsere proteinet. Ett anlegg for produksjon av protein skal nå bygges i Brightlands Chemelot Campus, en nederlandsk forskningspark for kjemiske prosesser. Selskapet forventer at de innen to år, i samarbeid med fôrprodusenter, vil ha funnet oppskrifter på bruk av proteinet i fôr til laks og kylling. Det er allerede etablert samarbeid med fiskefôrprodusenten BioMar. Planen er en produksjon på 100.000 tonn protein rundt 2025. Ett tonn av proteinet vil kreve to tonn CO2. I tillegg til salgsinntekter fra proteinet, vil selskapet kunne få inntekter ved å ta imot CO2, og derved spare bedrifter for avgifter på utslipp.