Svenske forskere fra Universitetet i Uppsala (SLU) sin avdeling for Marine Ressurser i Lysekil, skal i perioden fra 23. mars til 9. april gjøre videoopptak av havbunnen i for å kartlegge sjøkrepsbestander i svensk, dansk og norsk farvann.

Ved å trekke en slede med videokamera over havbunnen skal forskerne, ut fra observasjoner av kreps og krepsens huler, foreta bestandsestimering.

Bestandskartleggingen av sjøkreps startet i 2007, og fra 2009 hadde det danske forskningsinstituttet DTU Aqua i samarbeid med Havforskningsinstituttet, ansvar for kartleggingen. Fra 2011 har kartleggingen blitt utført i samarbeid med SLU. Kartleggingen som foregår både i svensk, dansk og norsk farvann vil bli utført med det 69 meter langere forskningsskipet Svea, som ble levert fra det spanske verftet Astilleros Armon i fjor.