Amerikanske forskere tilknyttet NOAA Research’s Pacific Marine Environmental Laboratory har tatt i bruk droner med seil.

De kommende fire måneder skal de bruke seildroner, som drives av vind og solcellepaneler. Dronene skal hjelpe forskerne å bedre forstå hvordan endringer i havene påvirker vær, klima, fiskerier og havpattedyr.

Dronene vil seile flere tusen kilometer til steder hvor det til nå har foregått lite forskning. De første dronene skal seile ut fra Dutch Harbor i Alaska. To skal seile nordover gjennom Beringstredet inn til Polhavet, mens den tredje skal krysse tvers over Beringhavet. I løpet av seilasen skal de kartlegge issmelting, måle havvannets metning av CO2, telle fisk, sel og hval. Dronen som krysser Beringhavet skal seile 3100 nautiske mil og kartlegge forekomster av pollock, sel som beiter på pollock og bestanden av hval.

I september skal to droner sjøsettes i Alameda i California. Derfra skal de i løpet av seks måneder foreta en seilas på hele 8000 nautiske mil.