DEL

I Norskehavet lever tre av verdens største fiskebestander, makrell, sild og kolmule. Råd for hvor mye som kan fiskes av disse bestandene i 2014 presenteres torsdag 3. oktober klokken 13.


( 02.10.2013 )

[raw]

I år knytter det seg ekstra spenning til kvoterådet for makrellen, som er historisk; både i størrelse og utbredelse. I tillegg har Norskehavet vært gjenstand for mye debatt på grunn av den spente matsituasjonen i havområdet: Parallelt med fremveksten av store mengder makrell og tidvis også sild og kolmule, har dyreplanktonmengden gått ned. Denne trenden er nå i ferd med å snu, viser nye tall fra Havforskingsinstituttet.

 

Kvoterådene for neste års fiske på makrell, nvg-sild, kolmule og taggmakrell blir presentert torsdag 3. oktober kl. 13 på Havforskningsinstituttet i Bergen. Det blir også gitt en statusoppdatering på Norskehavet med ferske data fra sommerens forskningstokt. Kvoterådene legges ut på nett klokken 12 (www.imr.no), og pressekonferansen vil bli overført på nett. Lenke til webcast legges ut sammen med kvoterådene torsdag klokken 12. Forskere fra Havforskningsinstituttet vil være til stede og svare på spørsmål om kvoterådene og situasjonen ellers i Norskehavet

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.