DEL

NaturErhvervsstyrelsens nettopp offentliggjorte statistikk viser at Skagen Havn stadig er Danmarks største fiskerihavn. I 2015 ble det landet fisk for mer enn 900 millioner danske kroner på 5.884 landinger i havnen.


( 24.05.2016 )

Skagen Havn er fortsatt Danmarks største fiskerihavn etterfulgt av Hanstholm og Thyborøn, viser NaturErhvervsstyrelsens statistik for fiskeriene i ti utvalgte havner i 2015. I Skagen utgjorde landingsverdien 919 millioner kroner i 2015, hvilket svarer til en økning på 22 prosent. I forhold til den samlede landingsværdien i Danmark utgjorde landingsverdien i Skagen 24 prosent.

Havneutvidelse, etappe 3

-Det er ytterst positivt at det er landet for så store verdier i havnen. Det betyr at vi fortsatt har en industri, som er i stand til å ta i mot, og som har en tiltrekningskraft som gjør at fiskerne har lyst til å komme til Skagen. Det er en posisjon som viser styrke, og som vi håper å kunne utvikle ytterligere med en etappe tre av havneutvidelsen, hvor vi blant annet planlegger en landutvidelse med cirka 130.000 m2 og 730 meter ny kai, sier Willy B. Hansen, administrerende direktør i Skagen Havn.

Skagen Havn

Norske fartøy stod for landing av fisk i Skagen havn til en verdi av 212 millioner danske kroner.

Senter for landing av pelagisk fisk

Når det gjelder mengde ble det landet 348.000 tonn fisk i Skagen, hvilket er en økning på ni prosent. På andrepass kommer Thyborøn med 310.000 tonn og Hanstholm som nummer tre med 197.000 tonn. Skagen Havn er Nordeuropas største senter for landing av pelagisk fisk, og det ble i 2015 landet 80.000 tonn pelagisk fisk, som er en dansk markedsandel på 60 prosent.

63 prosent av de mengden landet fisk i Skagen Havn kommer fra utenlandske fartøy. Norske fartøy stod for landing av fisk til en verdi av 212 millioner danske kroner, noe som er en økning på 15 prosent, mens svenske fartøy førte i land fisk til en verdi av 185 millioner kroner, som svarer til økning på 32 prosent. I alt stod de utenlandske fartøyene for 52 prosent av landingsværdien i Skagen Havn i 2015.

-På grunn av industrien vi har i havnen, har vi en høy andel av udenlandske fartøy, fordi sildeindustrien og Fiskernes Fiskeindustri også kjøper råvarer fra utenlandske fiskere, forklarer Willy B. Hansen.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.