Aas Mekaniske Verksted har gitt norske PG Flow Solutions i oppdrag å levere et pumpesystem for sjøvannssirkulasjon til en brønnbåt som skipsverftet bygger for Kerko Seatrans AS.

Systemet består av åtte store sjøvanns-sirkulasjonspumper som vil bli levert til Aas Mekaniske Verksteds verft i Vestnes, Norge.

 Brønnbåten er nybygg nummer 203 fra Aas Mekaniske Verksted og har en lagringskapasitet på 3 000 kubikkmeter. Fartøyet skal etter planen leveres i løpet av sommeren 2020.

 – Våresjøvanns-sirkulasjonspumper er utviklet for å sikre god fiskevelferd, i tråd med det overordnede designet på denne brønnbåten. Vi har vært underleverandør for Aas Mekaniske Verksted på flere andre fartøy, og vi er glad for at de vil bruke pumpene våre også på dette nybygget, sier Øyvind Berg, salgsog markedssjef i PG Flow Solutions.

 PG Flow Solutions sjøvanns-sirkulasjonspumper er svært effektive og sørger for god fiskevelferd. Mannskapet om bord på skipet kan enkelt vedlikeholde pumpene uten bistand fra en ekstern servicetekniker. PG Flow Solutions har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

 Kerko Seatrans AS er et brønnbåtrederi som holder til i Bergen. Den nye båten skal brukes til å transportere levende fisk samt operere som servicefartøy for oppdrettsanlegg. Brønnbåten er av typen AAS 3002 ST og er 76,96 meter lang og 17,80 meter bred.

 PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapet har sin opprinnelse fra pumper og pumpesystemer. Selskapets hovedfabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold og i Worcester, Storbritannia.