PG Flow Solutions skal levere pumpen som underleverandør til MMC First Process. Sjøvanns-sirkulasjonspumpen, som blir en av de største som er anvendt på en brønnbåt, skal leveres i løpet av andre kvartal 2019. Lavtrykkspumpen fra PG Flow Solutions inngår i systemleveransen fra MMC First Process. PG Flow Solutions skal også levere maskinrompumper for hovedmaskineri og […]

PG Flow Solutions skal levere pumpen som underleverandør til MMC First Process. Sjøvanns-sirkulasjonspumpen, som blir en av de største som er anvendt på en brønnbåt, skal leveres i løpet av andre kvartal 2019.

Lavtrykkspumpen fra PG Flow Solutions inngår i systemleveransen fra MMC First Process. PG Flow Solutions skal også levere maskinrompumper for hovedmaskineri og hjelpemotorer, samt generelle pumper for brønnbåtens drift. PG Flow Solutions’ kontraktsverdi er ikke oppgitt.

Pumpene skal brukes på brønnbåten «Hordagut», som er bygg nr 44 fra Fitjar Mekaniske Verksted AS. Båten har et lasteromvolum på 4700 kubikkmeter og skal leveres i april 2020. 

– Vi forstår at verft, skipsdesigner og eier i fellesskap har lagt stor vekt på førsteklasses miljø for fisken om bord brønnbåten «Hordagut». Vi er godt fornøyd med at MMC First Process har valgt oss som underleverandør på prosjektet, sier Øyvind Berg, salgsog markedssjef hos PG Flow Solutions.  

Sjøvanns-sirkulasjonspumpen til PG Flow Solutions har svært god virkningsgrad. I tillegg kan mannskapet på fartøyet enkelt kan vedlikeholde pumpen selv, uten bistand fra ekstern servicetekniker. Det sparer både tid og kostnader for rederiet.

 Eierne av Hordalaks AS er oppdrettsselskapene Blom Fiskeoppdrett AS, Kobbevik & Furuholmen Oppdrett AS, Fremskridt laks AS, Fylkesnes Fisk AS og Engesund Fiskeoppdrett AS. Fartøyet skal primært jobbe for disse selskapene som total disponerer 25 matfiskkonsesjoner i Hordaland.

 PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapet har sin opprinnelse fra pumper og pumpesystemer. Selskapets hovedfabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold og i Worcester, Storbritannia. Selskapet har også et fabrikasjonsanlegg i Al Khobar i Saudi Arabia og et serviceanlegg i Ningbo, Kina.