Judgment Day skal ramme verden denne uka. For den globale fiskerinæringen har ”judgement day” blitt en del av hverdagen. Uten økomerker frykter mange at de blir dømt til undergang. Jungelen av merker øker raskt. I morgen skal britiske fiskehandlere offentliggjøre sitt eget økomerke for ål og nyetablerte ”Sustainable Eel Group”.


( 17.05.2011 )

[raw]

Mengden av ulike økomerker og aktører som tilbyr slike øker raskt, men få stiller spørsmål ved om forbrukerne klarer å forholde seg til jungelen av private og ideelle økomerker. Men alle frykter organisasjonene og kanskje konsumentene sin ”Judgment Day”.

Det er bare få uker siden organisasjonen ClientEarth annonserte at de hadde innledet samarbeid med de britiske produsentene og butikkjedene Waitrose, Marks & Spencer, Morrisons, The Co-operative, Birds Eye, Icelandic Group, Youngs Seafood og flere andre. Samarbeidet sin hensikt er å arbeide mot utkast av fisk. Hvordan dette skal merkes på fiskeproduktene er ikke klargjort.

5. mai kunngjorde det Cermaqkontrollerte Mainstream Canada at de nå var sertifisert i henhold til en tredjeparts standard som sertifiserer at deres bærekraftige oppdrettsvirksomhet også tar hensyn til ”urinnvånerne sine prinsipper for bærekraftig oppdrettsvirksomhet”.

”Som første selskap i Canada er Mainstream sertifisert for å ivareta urbefolkningens rettigheter og verdier i sin drift.

Initiativet APSA (Aboriginal Principles for Sustainble Aquaculture) er en tredjeparts standard. For å bli sertifisert må selskapets aktiviteter drives bærekraftig på en måte som ivaretar urbefolkningens kultur, verdier, interesser og havbruk.

APSA-standarden krever at urbefolkning og selskapet som ønsker å bli sertifisert, samarbeider om å utvikle en lokal plan for bærekraft for å sikre at aktiviteten i området er i henhold til standarden”, skrev Mainstream i en pressemelding.

Hotellkjeden Marriot International kunngjorde rett før årskiftet at de fra og med 1. januar i år hadde introdusert et program for bærekraftig sjømat. Programmet som ble gitt navnet ”Future Fish” skal garantere at hotellkjeden vil kjøpe minimum femti prosent av deres sjømat fra fiskerier og oppdrettsvirksomhet som er sertifisert som bærekraftige.

Hotellkjeden som globalt har 780 hoteller inkluderer kjedene Renaissance, Marriot, JW Marriot og Ritz Carlton. Kjeden har allerede fjernet blåfinnet tunfisk og atlantisk torsk fra sine menyer, og kjøper ikke laks fra oppdrett men vill sertifisert laks.

I oktober innledet den Sørafrikanske butikkjeden Pick n Pay en treårig avtale med World Wildlife Fund. Avtalen som innebar at WWF fikk over fem millioner norske kroner inn på konto skal være med på å styrke overbeskattede bestander slik at de kan utnyttes på en bærekraftig måte. Samarbeidet skal også være med på å redusere bruken av ødeleggende fiskemetoder. Det er ikke kjent hvordan Pick n Pay vil utnytte samarbeidet gjennom merking av sine sjømatprodukter.

Det chilenske oppdrettsselskapet Multiexport har innledet samarbeid med Seattle baserte Sustainable Fisheries Partnership. Listen over bedrifter, organisasjoner og andre som har sett et interessant marked i å hjelpe bedrifter til å oppnå sertifisering er lang. Det er nå over 40 ulike sertifiseringer som skal hjelp forbrukerne i å gjøre riktige valg. Marine Stewardsship Council er den desidert største. Mye tyder på at MSC-merket ikke lenger holder. Produsenter, fiskeriselskaper og butikkjeder danner egne økomerker, statlige organer gjør det samme, samtidig som private og ideelle organisasjoner og selskaper sloss om et stadig voksende marked.

[/raw]