Økende etterspørsel etter sjømat i Midtøsten og Afrika er en trend som vil fortsette frem til 2027, ifølge markedsrapporten «Middle East and Africa Seafood Market Forecast to 2027 - COVID-19 Impact and Regional Analysis».

Rapporten er laget av analyseselskapet Insight Partners i New York. Ifølge rapporten vil verdien på sjømatkonsumet i de to markedene øke fra USD 9,3 milliarder til USD 10,7 milliarder.
Forbedring i mange lands økonomi og derfor en økende disponibel inntekt, gir økende sjømatkonsum. Det gir også grunnlag for flere sjømatrestauranter og derved behov for økt import, ifølge rapporten. Ifølge Den Afrikanske Utviklingsbanken var det estimert en økonomisk vekst i Afrika på 3,4 prosent fra 2019 til 2020. I år er det forventet at veksten vil øke til 3,9 prosent.
Ifølge FAO består importen av sjømat til Afrika i første rekke av liten pelagisk fisk og ferskvannsfisken tilapia. Men samtidig er det en voksende middelklasse i mange afrikanske land. Dette medfører at Norge nå eksporterer laks til en rekke afrikanske land. De viktigste er Nigeria med eksportverdi på 684 millioner kroner og Egypt med 611 millioner kroner i fjor. De to viktigste landene i Midtøsten var De Forente Arabiske Emirater med 426 millioner kroner og Saudi-Arabia med 401 millioner kroner.