Norge har eksportert sjømat for 7,9 milliarder kroner i juli, som er på samme nivå som i juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en verdi av 60,8 milliarder kroner. Eksportverdien har økt med 3 prosent, eller 1,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Tre hovedpunkter fra juli-tallene

Verdien av eksporten på sjømat er lik fjorårets rekordnotering for juli måned. Her er tre hovedpunkter fra måneden som gikk:

  • En svekket norsk krone har bidratt til en økning totalt sett, men det er relativt store forskjeller mellom artene. Arter som sei og sild har de holdt seg noe bedre i pris sammenlignet med dyrere arter som laks og torsk der vi ser noe lavere priser målt i euro og dollar.
  • Vi opplever svakere etterspørsel etter laks, spesielt i enkelte asiatiske markeder.
  • Det har vært en god julimåned for eksporten av fryst hvitfisk, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fortsatt utfordringer i enkelte av konvensjonellmarkedene.

– Valutasituasjonen er fortsatt fordelaktig for sjømateksporten, selv om den norske kronen har styrket seg den siste tiden. Samtidig har situasjonen i Asia fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina. Samtidig er den generelle turismen lavere enn i fjor, med færre fraktmuligheter og noen restriksjoner i enkeltmarkeder. Det europeiske markedet importerer totalt sett større volumer, men til en lavere pris, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Se flere nøkkeltall – følg denne linken.

Lakseeksport for 5,6 milliarder – økte volumer

Norge eksporterte 94 800 tonn laks for 5,6 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 6 prosent og en verdireduksjon på 2 prosent eller 132 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 595 000 tonn laks for 40,6 milliarder kroner. Volumet og verdi er på samme nivå som i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 54,43 kroner per kilo mot 59,60 kroner i juli i fjor.

– Svekket etterspørsel etter norsk laks, spesielt i Asia, som følge av covid-19, er årsaken til verdinedgangen for laks i juli måned. Markeder som har kjøpt betydelig mindre volumer er Kina, Hong Kong og Sverige. Tilførselen av laks til Polen, Frankrike og Tyskland, derimot, økte sterkt, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Stor volumøkning for ørreteksporten

Norge eksporterte 7 200 tonn ørret for 345 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 43 prosent og en verdivekst på 15 prosent eller 45 millioner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 38 700 tonn ørret for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 31 prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 209 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Ukraina, USA og Finland var våre største marked for ørret i juli.

Opp for ferskog fryst torsk

Norge eksporterte 1 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 84 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 16 prosent eller 12 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 37 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,7 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent og en verdinedgang på 3 prosent eller 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Danmark, Sverige og Nederland var de største markedene for fersk torsk i juli.

– Det er lavsesong for både fangst og eksport av fersk torsk på denne tiden av året. Den store prosentvise økningen i volum av fersk torsk i juli i år må ses i sammenheng med noe økte landinger av fersk torsk i år sammenlignet med juli i fjor. Prisen er lavere enn fjoråret, men på vei opp igjen fra bunnen i mai, noe som er normalt på denne tiden av året, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 5 800 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 240 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 36 prosent og en verdiøkning på 37 prosent eller 65 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 46 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 5 prosent og en verdiøkning på 14 prosent eller 260 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Kina, Storbritannia og USA var de største markedene for fryst torsk i juli.

– Det er volumvekst for både fryst hel og filet av torsk. Størst volumvekst for fryst filet er det til Storbritannia og USA i juli, mens eksport av fryst hel torsk øker til både Kina, Storbritannia og Portugal. Prisen på fryst filet holder seg fortsatt over fjoråret, mens prisen for fryst hel torsk forsetter å falle og er nå under 2018-nivå, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

– Samtidig er det verdt å notere seg at blåkveita er inne som den fjerde mest verdifulle hvitfiskarten vi har eksportert i juli. Der har det vært en stor vekst sammenlignet med i fjor, som var en uvanlig svak måned. Blåkveita er også en av hvitfiskartene med størst vekst i juli, og mye av dette går til det kinesiske markedet, sier Ingrid Kristine Pettersen.

Betydelig nedgang i klippfiskeksporten

Norge eksporterte 4 500 tonn hel klippfisk for 225 millioner kroner i juli. Det er en volumreduksjon på 18 prosent, og en verdireduksjon på 48 millioner kroner eller 18 prosent fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 43 100 tonn hel klippfisk for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

Portugal, Den Dominikanske rep. Og Jamaica var de største markedene for klippfisk i juli.

– Usikkerheten i konvensjonellmarkedene preger fortsatt eksporten. I juli har det vært nedgang for både klippfisk av torsk og sei. Prisen på klippfisk av sei er fortsatt over fjoråret, målt i norske kroner. Omregnet i andre valuta som EURO og USD har prisene falt under fjoråret for både klippfisk av torsk og sei. Det er fortsatt vekst i eksporten av klippfisk av sei til Den dominikanske republikk, mens eksporten til Kongo og Kongo-Brazzaville har gått betydelig tilbake i juli sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Forsiktig økning i eksporten av saltfisk

Norge eksporterte 900 tonn saltfisk for 45 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 3 prosent og en verdiøkning på 1 prosent eller 500 tusen fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 17 000 tonn saltfisk for 1 milliard kroner. Det er en volumnedgang på 4 prosent, og en verdiøkning på 3 prosent eller 33 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Portugal, Spania og Canada var de største saltfiskmarkedene i juli.

– Det er lavsesong også for saltfiskeksporten. Det er nedgang i eksporten til hovedmarkedet, Portugal, mens det er noe vekst til både Spania og Canada i juni, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Økning for tørrfiskeksporten

Norge eksporterte 222 tonn hel tørrfisk for 36 millioner kroner i juli. Volumet økte med 1 prosent, mens verdien økte med 7 millioner kroner eller 22 prosent fra samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1 800 tonn tørrfisk for 336 millioner kroner. Det er en volumnedgang 7 prosent og en verdireduksjon på 14 millioner kroner eller 4 prosent fra samme periode i fjor.

Italia, Storbritannia og Nigeria var de største tørrfiskmarkedene i juli.

Ned for silda, men økning for makrellen

På samme måte som for hvitfisksektoren er det lavsesong for pelagiske fiskerier i juli måned. Norge eksporterte 10 400 tonn sild for 144 millioner kroner i juli. Volumet falt med 28 prosent, mens verdien falt med 6 prosent eller 9 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 167 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumreduksjon på 2 prosent, og en verdiøkning på 28 prosent eller 418 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Polen, Nederland og Litauen var de største markedene for sild i juli.

Norge eksporterte 7 500 tonn makrell for 131 millioner kroner i juli. Volumøkningen var 14 prosent og verdien økte 14 prosent eller 16 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 124 000 tonn makrell for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 42 prosent, og en verdiøkning på 45 prosent eller 674 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Vietnam, Nederland og Sør-Korea var de største markedene for makrell i juli.

Nedgang i eksporten av kongekrabbe og reker

Norge eksportert 200 tonn kongekrabbe for 66 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 13 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 816 tonn kongekrabbe for 275 millioner kroner. Det er en volumreduksjon på 23 prosent, og en verdireduksjon på 16 prosent eller 53 millioner kroner.

Sør-Korea, Nederland og Spania var de største markedene for kongekrabbe i juli.

Norge eksporterte 566 tonn reker for 43 millioner kroner i juli. Det er en nedgang i volum på 14 prosent, mens verdien falt med 13 millioner kroner eller 24 prosent.

Hittil i år har Norge eksportert 6 100 tonn reker for 491 millioner kroner. Det er en volumreduksjon på 24 prosent, og en verdireduksjon på 18 prosent eller 106 millioner kroner.

Sverige og Finland var de største markedene for reker i juli.