DEL

Novembertallene fra Eksportutvalget for fisk (EFF) viser at eksportrekorden fra 2008 allerede er slått med over en milliard kroner. Hittil i år er det eksportert sjømat for 40,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 5,4 milliarder kroner eller 15 % sammenlignet med samme periode i fjor.


( 04.12.2009 )

[raw]

– Det er gledelig å kunne notere ny årsrekord for sjømateksporten allerede i november og i god tid før det tradisjonelt sterke julesalget er avsluttet. Dette viser at etterspørselen etter norske sjømatprodukter er svært god i et internasjonalt marked fremdeles preget av økonomisk uro og hvor mange andre eksportnæringer sliter, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

I november ble det eksportert sjømat for 4,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 500 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.

 

Rekord for laks
Målt i verdi ble det satt rekord for eksporten av laks i løpet av en måned. I november ble det eksportert laks for 2,2  milliarder kroner som er en økning på 500 millioner kroner målt mot november i fjor. Store volum og fortsatt gode priser er årsaken til rekordeksporten. Eksporten til USA vokser mest i november, mens Frankriker fortsatt er vårt største laksemarked.

 

Nedgang for ørret
Ørreteksporten falt i november med 18 % eller 36 millioner kroner til en samlet verdi på 163 millioner kroner. Det er reduserte volum som er årsaken. Russland er vårt største marked for ørret i november, mens Japan, som er vårt nest største marked, viser størst reduksjon.

 

Vekst for sild
Eksporten av sild økte med 47 millioner kroner eller 8 % til en verdi av 662 millioner kroner i november. Ukraina er det markedet som vokser mest i november med 42 millioner kroner eller 125 % til en samlet verdi på 75 millioner kroner. Russland er fortsatt viktigst med en verdi på 193 millioner kroner

 

Vekst for klippfisk
Klippfiskeksporten økte med 5 % eller 12 millioner kroner i november til en samlet verdi på 287 millioner kroner. Det er vekst både til Portugal og Brasil. I Portugal som er vårt viktigste marked vokser verdien med 12 % i november til totalt 114 millioner kroner. Til Brasil vokser eksportverdien med hele 53 % til 82 millioner kroner. Det er tilbakegang i eksporten til bl.a. Kongo og Den Dominikanske republikk.

 

Uforandret for saltfisken
Økte volumer gir en kraftig vekst i eksporten av saltfisk i november til Portugal. Veksten var på 21 millioner kroner eller 188 % sammenlignet med november i fjor. En tilbakegang i eksporten til Italia og Spania medfører imidlertid at totaleksporten av saltfisk er på sammen nivå som i november i fjor.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.