DEL

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4 milliarder kroner i mai. Det er samme verdi som for mai måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 20,8 milliarder kroner som er en nedgang på 1,2 milliarder kroner eller 5,5 % sammenlignet med samme periode i fjor.


( 06.06.2012 )

[raw]

– Høyt laksevolum til våre nærmarkeder i EU og Russland samt en økning i klippfiskeksporten bidrar til at sjømateksporten totalt sett i mai måned er tilbake på 2011 nivå, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.

Laks på samme nivå i mai
Det ble eksportert laks for 2,6 milliarder kroner i mai som er samme verdi som mai i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 11,5 milliarder kroner som er en nedgang på 1,1 milliard kroner eller 8,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Lavere eksportpris er årsaken til nedgangen.

 

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned 30,15 kroner mot 39,21 kroner i mai 2011. Som for foregående måned er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

 

Ørreteksporten økte med 41 millioner kroner i mai måned til en samlet verdi av 128 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 678 millioner kroner som er en økning på 162 millioner kroner i forhold til 2011. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

 

Ned for sild, opp for makrell
Eksporten av sild falt med 31 millioner kroner i mai til en samlet verdi av 147 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,9 milliarder kroner, som er en nedgang på 66 millioner kroner i forhold til i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrell økte i mai med 47 millioner kroner til totalt 114 millioner kroner. Hittil i år er veksten for makrell på 290 millioner kroner til totalt 995 millioner kroner. For makrell er det Russland og Kina som er de viktigste markedene.

 

Vekst for klippfisk, ned for saltfisk
Klippfiskeksporten økte med 94 millioner kroner i mai til en samlet verdi på 262 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 190 millioner kroner på torsk, 56 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 25 millioner kroner i mai og endte på totalt 113 millioner kroner. 108 millioner kroner av dette er torsk.

 

Nedgang for fersk- og fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 40 millioner kroner i mai til en total eksportverdi på 51 millioner kroner. I mai falt eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 16 millioner kroner til totalt 108 millioner kroner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.