DEL

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 24,8 milliarder kroner første halvår 2012. Det er en nedgang på 1,2 milliarder kroner eller 4,8 % målt mot samme periode i 2011. I juni ble det en oppgang på 256 millioner kroner eller 7 % målt mot juni måned i fjor.


( 04.07.2012 )

[raw]

– Samlet sett er utviklingen i sjømateksporten første halvår svakere enn på samme tid i fjor. Samtidig erfarer vi i juni måned en god generell etterspørsel etter sjømat med vekst i eksporten av laks, pelagisk fisk og klippfisk, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.

 

Laks ned 1. halvår
Det ble eksportert laks for 14 milliarder kroner i første halvår, som er en nedgang på 967 millioner kroner eller 6,5 % målt mot samme periode i fjor. Ser man på juni måned er det derimot en oppgang på 178 millioner kroner, eller 7 % til en total eksportverdi på 2,6 milliarder kroner. Lavere eksportpris er årsaken til nedgang i lakseeksporten. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 26,80 kroner mot 32,77 kroner i juni 2011. Som for foregående måned er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 188 millioner kroner eller 31 % første halvår til en total eksportverdi på 802 millioner kroner. I juni var eksportøkningen på 29 millioner kroner eller 29 % til totalt 129 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

 

Ned for sild, opp for makrell
Eksporten av sild falt med 90 millioner kroner eller 4 % første halvår til en samlet verdi av 2,2 milliarder kroner. I juni var eksportverdien av sild på 288 millioner korner som er en liten nedgang sammenlignet med juni i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Eksporten av makrell økte med 338 millioner kroner eller 45 % første halvår til totalt 1,1 milliard kroner. I juni var økningen på 49 millioner kroner eller 103 % til totalt 98 millioner kroner. For makrell er det Kina og Russland som er de viktigste mottakerne.

 

Ned for klippfisk og saltfisk
Klippfiskeksporten falt med 40 millioner kroner eller 3 % første halvår til totalt 1,5 milliarder kroner. I juni økte eksporten med 27 millioner kroner eller 13 % målt til en total eksportverdi på 228 millioner kroner. I første halvår fordeler eksporten seg med 877 millioner kroner på torsk, 535 millioner på sei, 54 millioner på brosme, 40 millioner på lange og 28 millioner på annen hvitfisk.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 177 millioner kroner første halvår eller 22 % til en total eksportverdi på 627 millioner kroner. 572 millioner kroner av dette er torsk.

 

Ned for fersk- og opp fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 26 millioner kroner eller 4 % til en total eksportverdi på 620 millioner kroner første halvår. For fryst torsk inkludert filet var det en økning på 80 millioner kroner, eller 11 % til en total eksportverdi på 776 millioner kroner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.