Eksportverdien av norsk sjømat var 7 milliarder kroner ved utgangen av februar. Det er en økning på 634 millioner kroner eller 10 % sammenlignet med samme periode i 2008 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå og Eksportutvalget for fisk (EFF).


( 04.03.2009 )

[raw]

I februar måned var eksporten på hele 3,5 milliarder kroner som er en økning på 292 millioner kroner. Det er satt ny eksportrekord for både februar måned og for perioden januar til februar.

 
– En styrket pris på fersk norsk laks som er opp 2 kroner og 70 øre mot samme periode i fjor og prisøkning for sild og makrell gir et svært positivt hovedinntrykk for årets to første måneder. Samtidig balanseres det positive inntrykket av en meget utfordrende situasjon for torskeprodukter som går tilbake med 200 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2008, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Rekordeksport av laks og ørret
Ved utgangen av februar var eksportverdien av laks på 3 milliarder kroner som er en økning på 340 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Stabilt volum og økte priser er årsaken til veksten. Frankrike, Sverige og Polen har sterkest vekst mens vi ser tilbakegang i eksporten til Danmark og Storbritannia. Ørreten økte i samme periode med 63 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 293 millioner kroner.  Også for ørreten er stabile volum og økte priser som forklarer veksten. Største mottakere av ørret er Russland og Japan.

 

Rekord for sild, økning for makrell
Eksporten av sild økte med 238 millioner kroner til en samlet verdi de to første månedene på 1,2 milliarder kroner. Det er en økning på nesten 25 prosent. Russland var største mottaker med en verdi på 283 millioner kroner. Eksporten av makrell økte med 190 millioner kroner til 381 millioner kroner. Russland og Japan er største mottakere av makrell.

 

Kraftig tilbakegang for torsk
Eksporten av torsk er redusert med nesten 200 millioner kroner hittil i år. Eksporten falt fra 1,1 milliarder til 900 millioner kroner. Størst er tilbakegangen for saltet torsk med en reduksjon på 124 millioner kroner til en samlet verdi på 80 millioner kroner. Fryst filet er redusert med 85 millioner kroner til 88 millioner kroner. Også fryst hel går tilbake. Den er redusert med 42 millioner kroner til en samlet verdi på 81 millioner kroner. Reduksjonen forklares i nedgang i volum og pris for saltet torsk og reduserte priser for fryst torsk.

 

Økning for klippfisk og tørrfisk
Klippfisken økte i perioden januar og februar med 90 millioner kroner til en samlet verdi på 651 millioner kroner. Det er økning i eksporten av både klippfisk av sei og klippfisk av torsk. For sei er det størst vekst til Kongo og Brasil mens det for torsk er størst vekst til Portugal.

 

Tørrfiskeksporten økte med 45 millioner kroner til en samlet verdi på 141 millioner kroner.  Sterk økning i volum forklarer veksten.

[/raw]