DEL

FHL forventer at sjømatnæringen kommer styrket ut når fiskeridepartementet skal slås sammen med næringsdepartementet.


( 16.10.2013 )

[raw]

– Dette viser at regjeringen har et tydelig ønske om å føre en mer aktiv næringspolitikk på vegne av norske sjømatbedrifter, sier styreleder Gunnar Domstein.

 

Den nye regjeringen kunngjorde i dag at fiskeridepartementet skal slås sammen med næringsdepartementet. Det vil skje med full virkning fra 1. januar 2014.

 

– At man velger å ha en egen statsråd for sjømat vil bety at næringen blir et prioritert saksområde innen departementet. Det er helt på sin plass. Fiskeri og havbruk er i dag en av landets aller viktigste eksportnæringer, og en rekke utredninger de siste årene har vist at vekstpotensialet er betydelig, sier Domstein.

 

Klokt grep
– Vi opplever at det har fungert godt å ha et eget fiskeriderpartement under regjeringen, men når det først gjøres en omorganisering, er det et klokt grep å legge det sammen med næringsdepartementet. Dette vitner om at vi har fått en regjering som tenker å føre en aktiv sjømatpolitikk som også kan bidra til å skape lønnsomhet i alle ledd.

 

– FHL ønsker Elisabeth Aspaker velkommen som fiskeriminister. Vi ser det som et godt utgangspunkt for det videre samarbeid at den nye statsråden også har bred parlamentarisk erfaring, sier Domstein. FHL gratulerer også Amund Drønen Ringdal og Victoria Braathen som går inn i departementets politiske ledelse som henholdsvis statssekretær og politisk rådgiver.

 

Samferdsel
I forbindelse med omstruktureringen er det også klart at regjeringen vil flytte kystdelen av dagens fiskeridepartement over til samferdselsdepartementet, som dermed får ansvar for havner, farleder og beredskap langs kysten.

 

– Det mener vi er helt naturlig. Også sjømatnæringen vil nyte godt av en helhetlig politikk samlet i ett departement, også fordi bedriftene langs kysten er like avhengig av effektiv transport på bane og veg som av havnepolitikken, sier Gunnar Domstein.

 

Historien viser at endringer i statlig organisering aldri er permanent, og enhver regjering står fritt til å legge ned eller opprette departementale strukturer. FHL konstaterer at dersom sammenslåingen ikke skulle gi et nødvendig løft for fiskeri- og havbrukspolitikken, vil det være mulig å gjenopprette et eget sjømatdepartement.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.