DEL

Sjømatnæringen krever å få ta del i regjeringens varslede krisepakke. Hittil har norske sjømatbedrifter vært holdt utenfor regjeringens tiltak i forbindelse med finanskrisen.


( 13.01.2009 )

[raw]

I en fellesuttalelse fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norges Fiskarlag, Fiskebåtredernes forbund, Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag ber en samlet næring om 5 milliarder sjømatkroner i regjeringens varslede krisepakke 26. Januar.

 

Til nå ha EØS-avtalen hindrer kreditter med kortere varighet enn to år. Dermed har ikke fiskerinæringen fått ta ta del i krisepakken som regjeringen la frem før jul.

 

– Vårt krav er rett og slett at vi må ta del i de tiltak som regjeringen allerede har lansert, og de tiltak som regjeringen skal komme med den 26. Januar, sier administrerende direktør i FHL Geir Andreassen.

 

Det er først og fremst garantier og lånemuligheter næringen ber om. Dette skal kompensere for at bankvesenet ikke fungerer som normalt nasjonalt og internasjonalt.

 

– Finanskrisen fører til likviditetsutfordringer utover i verdikjeden. Det rammer særlig de deler av fiskerinæringen som holder store lager. Manglende tilgang på kredit og garantier gjør at evnen til å holde lager ute i markedene er redusert. Dermed blir omsetningen av fisk kraftig oppbremset, sier Andreassen.

 

En samlet fiskerinæring har i dag overlevert krav til statsministeren (se fax) om hvordan krisepakken best kan sikre fiskerinæringen. Tilgang til GIEK og Eksport Finans fremholdes som det mest sentral for fiskerinæringen.

 

– GIEK kan bidra til garantier som sikrer at handelen flyter bedre, og Eksport Finans kan gi kreditter til importører i viktige sjømatmarkeder, og dermed bidra til at de kan kjøpe og holde lager som normalt.

 

– For å få til dette må regjeringen gå i dialog med ESA og få klargjort at fiskerinæringen ikke er omfattet av EØS-avtalen. Det ble gjort for å sikre fiskerinæringen differensiert arbeidsgiveravgift, og bør også gjøres nå, sier Andreassen

 

FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.