DEL

De første analysene av skrubb, sild og blåskjell fra områdene rundt Hvaler hvor “Godafoss” grunnstøtte, viser ingen spesifikke spor av olje fra containerskipet. Verdier funnet av tjærestoff (PAH) i blåskjell er vanlig forekommende for Oslofjorden, melder Havforskningsinstituttet.


( 31.03.2011 )

[raw]

Noen flere prøver er under analyse og ytterligere innsamling av blåskjell vil bli foretatt. Havforskningsinstituttet har gjennomført analysene av skrubbemuskel, sildemuskel og blåskjell på oppdrag fra Kystverket.

 

Instituttet har analysert 25 prøver av skrubbe og 11 av sild fra oljepåvirket område. Dette ble sammenlignet med 25 prøver av skrubbe og 2 sild fra et referanseområde som ikke var påvirket av oljeutslipp.

 

For blåskjell ble det tatt 2 samleprøver (50 stk. hver) fra oljepåvirket og 2 samleprøver fra et referanseområd.

 

Dette er foreløpige resultater fra miljøundersøkelsene som ble iverksatt rett etter “Godafoss”- havariet. Undersøkelsene pågår fortsatt og flere prøver er under analyse. Det vil også bli gjennomført flere prøvetakinger for å få et sikrere bilde på variasjonen i nivåene i blåskjell fra områder der olje fra Godafoss er observert.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.