DEL

Sjøfartsdirektoratet starter nå i januar en storkontroll av fiskefartøy i forbindelse med Lofotfiske og sildefiske langs kysten i nord. Målet er å kontrollere flest mulig små og store fiskefartøy for å se til at sikkerheten blir ivaretatt, opplyses det fra direktoratet.


( 08.01.2009 )

[raw]

Ved å legge aksjonen til landingsstedene for vinter torskefiske og sildefiske, oppnår direktoratet en effektiv kontroll av flest mulig fartøy. Inspektører fra samtlige stasjoner i region nord, samt fagpersoner fra fiskefartøysavdelingen ved hovedkontoret, vil delta i det som er den største enkeltaksjonen rettet mot fiskeflåten i regi av Sjøfartsdirektoratet noensinne. Aksjonen vil foregå i perioden januar til mars 2009 og vil omfatte kontroll av fiskefartøy i alle størrelser, fra større havfiskefartøy til mindre båter ned til 6 meter, opplyser sjøfartsdirektoratet.

 

Begynner med de minste

I starten av aksjonen vil en fokusere på de minste fiskefartøyene – og i hovedsak fartøy opp til 15 meter. – Dette handler ikke om å ilegge flest mulig pålegg og krav om utbedring, men om å få økt bevissthet om holdningene til egen sikkerhet og at påkrevd sikkerhetsutstyr er installert. På den måten håper vi at antall ulykker går ned i en næring som dessverre har vært svært ulykkesutsatt, sier Lars Alvestad, som er underdirektør i Sjøfartsdirektoratet og leder avdelingen for fiskefartøy. Men Alvestad er også tydelig på at direktoratet nå vil stramme inn på kontrollen for de minste fartøyene som ikke er kontrollpliktige (fartøy fra 6 til 10,67 meter).  Eventuelle feil eller mangler som avdekkes må i hovedsak utbedres før båtene får forlate kai. Alvorlige mangler vil medføre tilbakehold.

 

Sikkerhetskartlegging av fiskeflåten
Vinterens storaksjon er en oppfølging av sikkerhetskartleggingen av fiskeflåten som ble startet i 2005, og som i etterkant er fulgt opp med holdningskampanjer og uanmeldte tilsyn. – Vi håper selvsagt at den kommende storaksjonen viser at fiskerne i større grad tenker på egen sikkerhet nå enn tidligere. Menfiskerne vil også merke at vi nå slår hardere ned på brudd på sikkerhetsreglene, sier Alvestad.
Sjekklistene som brukes under inspeksjonene er relativt omfattende, og omhandler punkter som er viktig for å ivareta sikkerheten for fisker,fartøy og miljøet. Blant annet vil det bli rettet et særlig fokus mot nødstopp på innhalingsutstyr, leidere, luker og redningsmidler.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.