Fartøyet «Sjarmør» fra Sogn og Fjordane er valgt ut blant de påmeldte fartøyene som fisker med ringnot til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015. Fristen for påmelding til forsøksfisket for fartøy som fisker med line er utsatt til 30. april i år.


( 24.03.2015 )

Søkerfartøyene er i stor grad sammenlignbare når det gjelder utstyr og utrustning, og Fiskeridirektoratet vurderer derfor at de har samme mulighet til å ivareta kvaliteten på størjefangsten på en god måte. Det er derfor lagt avgjørende vekt på tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje.

 

Fiskeridirektoratet har valgt å sette opp en prioritert liste med fem kandidater til forsøksfisket etter makrellstørje i 2015. Skulle nummer 1 på listen takke nei, vil tilbudet gå til nummer 2, og så videre.

 

De fem fartøyene er: «Sjarmør», SF-17-SU 2. «Norderveg» H-182-AV 3. «Nordervon» H-181-AV 4. «Kamøyfisk» H-180-AV 5. «Kremmervik» H-15-AV

 

Vedtaket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet i henhold til bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at vedtaket ikke er endelig før en eventuell klagerunde vedrørende tildeling av tillatelse er sluttført.