Ett av Norges mest tradisjonsrike verft, SIMEK, er konkurs. Derved er antakelig Flekkefjord sin tid som skipsverftsby med sterke tradisjoner innen bygging av fiskefartøy over.

Ett av Norges mest tradisjonsrike skipsverft, med lang tradisjon som fiskebåtbygger, er konkurs. Ordreboken er tom, og forsinkelser ved leveringer av nybygg i senere tid har nok kostet dyrt.

Det er Avisen Agder som melder om konkursen. Til avisen sier direktør og eier Øyvind Iversen: – Det er selvfølgelig trist å måtte avslutte på dette viset med et selskap som rakk å passere en alder av 50 år.

– Det har de siste årene vært tungt å drive og Simek er påførte store tap. Det startet for alvor med leveringen av en mellomstor plattformbåt på våren 2015 der reder gikk fra kontrakten og Simek måtte realisere et stort tap, sier Iversen.

Ordreboken har vært tom siden påsken i år, og ansatte ble varslet om kommende oppsigelser allerede i september i fjor.

Etter å ha vært så godt som fraværende innen bygging av fiskebåter i mange år hvor det har vært fokus på fartøyer til oljeog gassvirksomheten, kunne verftet sent 2016 levere tråleren Antares til Shetland. Siden har de levert linebåten Veidar rett etter årsskiftet i år. Nå sist ble tråleren Tokatu levert til newzealandske Sealord Group.

Mer om SIMEK:

Gjør med hjemme – mindre borte

Godt utstyrt tråler overlevert

Det har også vært forhandlinger om å bygge en Nordsjøtråler for Bjørn Kjellby i Mandal. Men han har nå kjøpt danske Stefanie, og har kanskje ikke hastverk med å skaffe seg et nybygg.’

Kjøpte nesten ny flott dansk tråler

Derved kan det se ut som om Flekkefjords lange verftshistorie og tradisjoner innen bygging av fiskefartøyer er over.