Simek AS i Flekkefjord er stolt over den nylig leverte tråleren Antares. Det gikk ikke mer enn 1,5 år fra kontrakt ble signert i juni 2015 til nybygget ble overlevert sine eiere fra Whalsay på Shetland.


( 04.01.2017 )


Den korte byggetiden skyldes i korte trekk at mye av aktiviteten foregikk i Flekkefjord og ikke i Polen. Denne måten å organisere byggingen på gir fartøy med topp kvalitet, mindre vedlikehold og bedre annenhåndsverdi.

Vedrørende fremtidig vedlikehold er det verdt å merke seg at skipet ble levert i ulike stålseksjoner, fem i alt, og de siste ankom Simek så sent som i begynnelsen av oktober i år. Slik organiseres de fleste byggeoppdragene ved Simek. En stor fordel med seksjoner kontra ferdig skrog med overbygg, er at man ikke trenger å installere masse utstyr om bord før levering fra Polen, og som de fleste vet er grunning og maling noe av det viktigste på et stålskip med tanke på holdbarhet. Det forteller salgssjef Gunnar Nordbø til Kystmagasinet.

Simek er et tradisjonsrikt verft med aner tilbake til 1967. Siden det nybygde verftet sto ferdig i 1972 er det bygget 112 fartøy, den største 90 meter lang. Nesten halvparten av fartøyene har vært relatert til fiskeri. Totalt har Simek levert 133 skip siden oppstarten i 1967. Foto: Simek.

Temperert hall for maling

Ved Simek tas hver enkelt seksjon inn i en egen stor hall for sandblåsing, grunning og maling. Innetemperaturen her er ca 20 grader, og som følge av et sirkuleringsanlegg er det jevn temperatur i alle nivåer i hallen. Det å male hele skipet i oppvarmet hall er ganske unikt i verftsammenheng her i landet, og dette gir et meget godt feste og holdbarhet for grunning og maling, ikke minst sammenlignet med det som er mer vanlig, som er enten å male ute eller i store haller som ikke er temperert. Det kan også nevnes at Simek ikke bruker tradisjonell sand til sandblåsingen, men stålkorn, som kan brukes om og om igjen til de er så små at de ikke har noe effekt lenger.

Når seksjonene og alt stålet er ferdig sandblåst, grunnet og malt blir de flyttet en og en inn i den store monteringshallen. Her skjer all sammensveising før ferdig skrog sjøsettes via slippen i den andre enden av hallen. I taket i monteringshallen er det kraftige traverskraner som gjør flytting av seksjoner til en relativt enkel operasjon. Seksjonene kan være opptil 25 meter lange. Alt aluminiumarbeid gjøres også ved verftet i Flekkefjord, og når seksjonene til Antares var ferdig montert og skroget sjøsatt, var styrehuset i aluminium ferdig bygget og klart for å monteres på.

Stålseksjonene kommer til Simek med lekter fra skrogverftet. De er første innom denne hallen for sandblåsing, grunning og maling i 20 graders temperert miljø.

Har arbeidere i alle kategorier

-Selv om vi gjør mye mer av arbeidet på et skip her ved verftet i stedet for i land med lavere arbeidskostnader, så vant vi kontrakten på Antares på pris, i sterk konkurranse med danske Karstensens Skibsværft. Vi har en dyrere måte å bygge på, men kan vise til kortere byggetid og topp kvalitet. Ved verftet har vi gjort lite bruk av leiearbeidere, selv ved hektisk byggeaktivitet, og vi har rundt 200 fast ansatte i alle kategorier. Også på elektrosiden er vi dekket, gjennom Flekkefjord Elektro, som er 100 prosent eid av Simek Holding, som også eier verftet, sier Gunnar Nordbø.

Videre er det verdt å merke seg at Simek også har eget snekkeri og designere som står for utforming av møbler. Alle av møbler til Antares er designet av verftet, men produsert hos en underleverandør i Polen. I hallen ved siden av monteringshallen finnes det også utstyr for sammensveising av plastrør i ulike størrelse, som det finnes ganske mye av i et fiskefartøy som Antares. Verftet har også designere som står utforming og plassering av utstyr i de ulike rommene om bord, det være seg maskinrom, bro, bysse eller andre velutstyrte områder av fartøyet. Simek tar med andre ord en god del av verdiskapningen i Norge.

I denne monteringshallen foregår all sammenstilling av stålseksjoner til fartøyene som bygges.

To nye ordrer

Når det gjelder ordresituasjonen fremover, så har Simek to skip i ordrelisten. Bygg nummer 134 skal leveres til Veidar AS på Godøy. Dette er en 55,5 meter lang kombinert garn- og linebåt for levering i desember 2017. For ikke så lenge siden ble det også tegnet kontrakt med Sealord Group i New Zealand om bygging av en 82,9 meter lang hekktråler for levering i mars 2018. Skipet har en prislapp på i overkant av 400 millioner kroner.

Aktiviteten blir heller laber frem til seksjonene til de to nevnte nybyggene begynner å ankomme i juni/juli neste år. Det blir dermed vanskelig å unngå permitteringer i en periode. Verftet har tradisjonelt ikke hatt så mye reparasjons og vedlikeholdsoppdrag, og venter heller ikke noe særlig aktivitet på det feltet i tiden som kommer. Men fra august neste år og frem til påsken 2018 blir det igjen hektisk aktivitet og full sysselsetting ved Simek.

Optimistiske

-Vi er imidlertid optimistiske når det gjelder å få på plass flere kontrakter. Det er bra aktivitet i markedet og mye å regne på, men tilsvarende hard konkurranse fra andre verft i samme situasjon. Men vi har fortsatt håp om å få på plass en ny kontrakt før nyttår, sier Gunnar Nordbø til slutt.