DEL

Sist uke var ikke bare vinterens beste uke, men også en uke som ga en historisk døgnrekord i moderne tid da det sist onsdag ble fisket 30.100 tonn NVG-sild. Men det går likevel tregt for ringnotflåten sammenlignet med i fjor. De henger etter til tross for at de har rekordstor kvote å ta i år.


( 19.01.2009 )

[raw]

– Totalt hadde vi innmeldt 74.400 tonn sist uke, der vi på to dager midt i uken hadde hele 52.600 tonn. Fint vær, mye sild og oppsamling av en stor flåte er hovedårsakene til de store kvantumet, opplyser Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.
Så store kvanta på så kort tid medførte problemer med å selge unna til konsum, og fisket ble derfor stoppet på torsdag for å berge mest mulig av silden som var på kjøl til konsumanvendelse. Kun 1.200 tonn av den minste silden gikk til oppmaling og fredag kveld ble fisket åpnet igjen. I helgen har fisket vert delvis hemmet av dårlig vær og det er totalt innmeldt knappe 10.000 t.
På gruppenivå har ringnot tatt 40.000 tonn, kyst 25.500 tonn, trål 8.600 tonn og fra utenlandske fartøy så har vi kun fått 3335 tonn.

 

Storslag på yttersiden av Røst
Fisket startet tidlig i uken vest av Andøy, og fortsatte sørvest til yttersiden av Lofoten der ”storslaget” var onsdag/torsdag. I helgen har hovedflåten flyttet seg ytterligere sørover til vest av Røst.
Størrelsen på NVG-silda har sist uke variert fra 178- 310 gram i snitt, med et gjennomsnitt på 252 gram. Markedet for sild med snittvekt under 250 gram er begrenset og Sildelaget måtte derfor oppfordre flåten til å unngå den minste silden.

Store variasjoner i pris
– Prismessig har det vært store variasjoner. Som vanlig gir større sild høyest pris, men også de store kvanta midt i uken presset det generelle prisnivået nedover mot minstepris. Høyeste pris i auksjonen var 3,10 kroner og laveste 1,76 kroner Ser vi på størrelsene ovenfor så viser det at prisen ligger på rundt 1 øre/gram. Snittet for hele uken er på 2,30 kroner, opplyser Harvik.

Tregt for ringnot
Sammenlignes oppfisket kvantum i år mot fjoråret, så er det nå fisket 128.300 tonn mot hele 196.600 i 2008.

 

– Vi har altså fisket 1/3 mindre i år. På gruppenivå så er det ringnot som har størst avvik med 67.000 tonn i år mot 115.000 tonn i fjor, kyst har 50.500 tonn mot 63.700 tonn, mens trål og trål har 11.000 tonn mot 17.600 tonn i fjor.

Silda fortsetter sørover
I kommende uke så forventer vi at silden trekker ytterligere sørover mot Træna/ Myken området. Værutsiktene for de første dagene er ikke de beste med sørøstlig kuling. En del av ringnotflåten vil roe ned dette fisket og flere avventer nå resultat av leitetoktet etter lodde i Barentshavet.

Nordsjøsild til Danmark og Skottland
– På nordsjøsilda har vi sist uke hatt innmeldt 1.250 tonn. Av dette kvantum har ringnot tatt 1.100 tonn rundt Bressay Bank i EU sonen. Disse fangstene er omsatt til danske og en skotsk kjøper til priser fra 3,16- 3,42 kroner. Fra kystflåten så har vi innmeldt 120 tonn sild fra Oslofjorden som er landet i Sverige til priser på rundt 3,10 kroner. Vi har og innmeldt vel 20 tonn stor sild med snittvekt på 340 gram fra Øygarden i Hordaland. Denne er solgt til priser på rundt kr 3,80.

Nesten 10 000 tonn makrell
– Fra utenlandske båter har vi hatt 9.900 tonn med trålmakrell sist uke. Disse fangstene er tatt nordvest av Butt of Lewis på Hebridene. Størrelsen på makrellen er fra 368- 454 gram og prisene ligger fra 8,50- 11,30 kroner. Kvaliteten rapporteres å være meget god og deler av denne fisken blir eksportert til Japan.
Totalt er det siden nyttår landet vel 21.000 tonn med utenlandsk makrell. I fjor ble det i hele januar landet kun 13.800 tonn, ifølge Garvik

Loddeleitinga har startet
– Båtene som er på loddeleiting Møgsterfjord og Brennholm forlot norsk havn på lørdag. Søndag kveld er det ikke rapportert noen lodderegistreringer fra disse båtene. Vi håper å få oppdateringer fra disse båtene daglig slik at vi kan informere på vår nettside.
Libas og Eros vil gå på forskningstokt fra Tromsø/Kirkenes på førstkommende tirsdag, opplyser Garvik.

Brisling til Sverige
Fra Oslofjorden er det fisket knappe 60 tonn brisling som er levert i Sverige. I Nordsjøen var en båt og søkte etter havbrisling uten å finne noe, avslutter Garvik.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.