Som meldt på Kystmagasinet i går var det bare timer igjen før NVG-kvoten i praksis var oppfisket. Bra fiske gjorde at allerede rundt 01.30 lørdags morgen var rekordkvoten tatt. Selv om statistikken til Norges Sildesalgslag viser at kvoten nå er tatt, gjenstår det fortsatt 23.560 tonn av kystgruppen sin kvote.


( 06.12.2008 )

[raw]

Totalt har trålere og ringnotfartøyer klokken 07.30 i morges forskuttert 36.651 tonn på neste års kvote. Med svært små mengder igjen å fiske, er det grunn til å tro at de ansatte i fryserier og filetfabrikker kan belage seg på en lang, og sikkert velfortjent juleferie. Det vil neppe være grunn til å holde produksjonen i gang i romjulen noe sted.

 

Når juleferien begynner er den totale fangsten av NVG-sild sannsynligvis et sted mellom 950.000 og 975.000 tonn. Den største fangst tatt i sildefiskets historie etter at fisket kom i gang igjen etter at det kollapset.

 

Mens årets sildefiske har vært en gedigen suksess for konsumindustrien, har det motsatte vært tilfelle for sildemelsindustrien. Til tross for en økning i norske fangster og leveringer fra utenlandske fartøyer som vil øke totalt landet kvantum med rundt en kvart million tonn, vil volumet solgt til fiskemel mine med rundt 15.000 tonn og neppe passere 100.000 tonn totalt.

 

NVG-sild: Kvoter og fordeling på flåte

 

Kvotebeskrivelse

Kvote tonn

Totalt

Saldo

NVG-Sild, Totalt norske fartøy

925 980

927 852

-1 872

NVG-Sild, Ringnot, Gruppekvote

481 273

508 188

-26 915

NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote Flex

 

33 516

-33 516

NVG-Sild, Trål, Gruppekvote

101 418

100 457

961

NVG-Sild, Trål, Fartøykvote Flex

 

3 135

-3 135

NVG-Sild, Kyst, Gruppekvote

339 289

315 729

23 560

NVG-Sild, Kyst, Under minstemål

3 000

117

2 883

NVG-Sild, Kyst, Åpen gruppe – landnot og garn

2 000

575

1 425

NVG-Sild, Agnkvote

1 000

1 016

-16

NVG-Sild, Forskning og undervisning

3 000

2 461

539

NVG-Sild, Utenlandske fartøy

 

95 321

-95 

[/raw]