Med en sildepris neste år på i snitt 3,50 kroner, og lite sild levert til oppmaling, vil sildefisket gi en inntekt på rundt 3,5 milliarder kroner til flåten Det er rasultatet av fempartsforhandlingene om NVG-kvoten og fordelingen av denne neste år ble avsluttet i London i dag fredag. 2009 kan bli et rekordår i inntjening for de pelagiske fiskeriene.


( 15.11.2008 )


[raw]

Den avtalte kvoten det ble enighet om er den største totalkvoten noen gang for NVG-sild. Legg til en økning i makrellkvoten neste år som med nåværende makrelpriser vil gi en verdi på 2,2 milliarder kroner. Inntektene til flåten fra makrell og sild vil alene bli nærmere seks milliarder. Jokeren blir loddefisket. Men selv uten denne jokeren tegner 2009 til å bli et drømmeår for den pelagiske flåten.
Totalkvoten er fordelt slik mellom de ulike landene:

 

Norge sin kvote: 1.002.230 tonn
Russlands kvote: 210.633 tonn
Islands kvote. 238.399 tonn
EUs kvote: 106.959 tonn
Færøyene: 84.779 tonn.

 

.Det er som for i år også avtalt kvotefleksibilitet som gjør det mulig å fiske 10 prosent av kvoten for 2010 neste år.

 

Selv om kvoten er historisk høy, er den innenfor anbefalningene fra ICES om et føre-var-prinsipp.

 

Det er også avtalt adgang til hverandres soner på et nivå ganske likt det som gjelder i år.

 

Av årets norske kvote på 925.980 tonn gjenstår det 135.325 tonn fredag kveld etter at storm praktisk talt har fått NVG-fisket til å stoppe opp. Fisket v il ta seg opp denne uken, men det er vanskelig å spå om fiskeholdene. Meteorologisk Institutt varsler om vekslende forhold med vind

[/raw]