DEL

Klokken 18.00 åpner sildefisket igjen etter at alt fiske til konsum ble stoppet med umiddelbar virkning klokken 13.00 i går. På litt over et døgn ble det fisket over 50 000 tonn sild, og stadig flere fartøyer fikk problemer med å levere fangsten. For å senke presset er det innført restriksjoner på tid mellom innmeldinger av ny fangst.


( 16.01.2009 )

[raw]

Fisket etter nvg-sild for levering til konsum gjenåpnes i dag fredag 16. januar 2009 med virkning fra klokken 1800. Med virkning fra samme tidspunkt innføres en regulering som innebærer at det skal
være minimum 72 timer fra et fartøys innmelding av nvg-sildfangst for konsumlevering til fartøyets neste innmelding av nvg-sildfangst for konsumlevering. Fartøyer som ikke kan laste mer enn maksimalt 80 tonn pr tur gis dispensasjon fra 72-timers regelen.

Norges Sildesalgslag vil følge utviklingen i nvg-sildfisket tett fremover, og fiskerne må være forberedt på at det kan bli innført andre reguleringer i tillegg til de forannevnte på kort varsel.

Norges Sildesalgslag vil til sist gjøre oppmersom på at sild med gjennomsnittsstørrelse under 250 g er mindre attraktiv og sådan kan denne størrelsen være vaskelig å få omsatt til konsum, heter det i meldingen fra Norges Sildelagslag.

 

På fiskefeltene er det i kveld gode forhold med frisk bris. Men det vil i løpet av natten friske på til stivkuling som avtar til frisk bris, som da vil være vindstyrke også søndag. Litt vind kan være med på å senke tempoet i fisket, og redusere muligheten for nye leveringsproblemer som de flåten opplevde på torsdag.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.