Bestandsindeksen for nvg-sild er 7,5 prosent lavere enn fjorårets indeks. Det er innenfor usikkerheten som er knyttet til målingene.

Økosystemtoktet i Norskehavet gjennomføres av Norge, EU (Danmark), Færøyene og Island, og gir blant annet bestandsindeks på gytebestanden av nvg-sild. Bestandsindeksene bygger på antall sild per aldersgruppe, og er med på å danne grunnlaget for neste års kvoteråd for nvg-sild. Kvoterådet kommer til høsten, melder Havforskningsinstituttet.

Svingninger siden 2012

Dataene fra vårens tokt ble sammenstilt på et internasjonalt toktmøte i Nederland.

– Årets bestandsindeks er 7,5 prosent lavere enn fjorårets indeks. Indeksen ser ut til å ha flatet ut siden 2012, men den svinger litt opp og ned fra år til år. Disse svingningene, inkludert årets nedgang, er innenfor det vi regner som usikkerheten knyttet til disse målingene, sier Erling Kåre Stenevik, som er bestandsansvarlig for nvg-sild ved Havforskningsinstituttet.

Yngre fisk på vei inn i bestanden

Under økosystemtoktet er silda på beitevandring i Norskehavet, og den fordeler seg som oftest sentralt i havet. 2004 har vært den bærende årsklassen i noen år nå, og den er fortsatt den største i biomasse.

– Det er imidlertid tegn som tyder på at det kommer yngre fisk inn i bestanden. Spesielt 2013-årklassen kan komme til å bidra godt, selv om den foreløpig ikke ser ut til å være på nivå med de store årsklassene 2002 og 2004, forteller Erling Kåre Stenevik.

I tillegg til sild er det også fokus på plankton og kolmule på toktet. Rekrutteringen til kolmulebestanden ser ut til å være god; 2014-årsklassen dominerer i år. Resultatene for plankton er ennå ikke klare.