DEL

Silda er en klimavinner på middagsbordene i inn- og utland. Et kilo norsk sild står for et utslipp på knapt 1,2 kilo CO2, noe som er bare brøkdelen av klimagassutslipp fra landbruksprodukter som svin og storfe.


( 02.04.2009 )

[raw]

Det er foreløpige tall fra Sintef som viser dette. Norskfanget sild som er fryst, produsert og transportert til dagligvarehyllene i Moskva står for et samlet klimagassutslipp på 1,19 CO2-ekvivalenter, melder FHL. Til sammenligning står svinekjøtt for et utslipp på 4,9 til 6,4 kg CO2, og storfe fra 14,5 til 15,8 kg, i følge ulike undersøkelser.

 

– Dette bekrefter noe vi har hevdet i lang tid, at sjømat er en klar klimavinner. I fjor fikk vi tall som viser at oppdrettslaks står for et svært lavt klimagassutslipp, og nå ser vi altså at også silda er enda mer miljøvennlig, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i FHL.

 

Han presenterte tallene under Fiskeri- og havbruksnæringens landsforenings årsmøte i Bodø tirsdag.

 

– Ekstra gledelig er det når vi vet at de største kvanta med sjømat som eksporteres fra Norge er nettopp sild. Tar vi med at klimagassutslippet fra et kilo potet bare er 0,2 kg CO2, så øyner vi kanskje en renessanse for den rotnorske kombinasjonen av sild og potet? sier Lerøy.

 

Tallene er beregnet i forbindelse med et større prosjekt finansiert i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond for å utarbeide et miljøregnskap for en rekke fiske. Prosjektet har som mål å foreta en analyse av flere produkter fra norsk fiskeri, havbruk og landbruk, for å få fram sammenlignbare tall. Analysen vil også kunne vise hvor i verdikjeden energiforbruk og klimagassutslipp er størst for å gi grunnlag for å kunne sette inn relevante tiltak. Hovedprosjektet skal være ferdig mot slutten av året.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.