Norge eksporterte sjømat for fire milliarder i august. Dette er 13 prosent mer enn samme måned i fjor. Spesielt norsk sild og laks er populær på verdensmarkedet.


( 05.09.2012 )


[raw]

Sjømateksporten økte med 461 millioner kroner sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 32,2 milliarder kroner som er en nedgang på 831 millioner kroner eller 2,5 prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

– Eksportveksten i august måned skyldes økt eksport av sild og laks. Etter en periode med lavere priser på laks sammenlignet med fjoråret, har vi nå samme prisnivå som i fjor. Med økte eksportvolumer gir dette en samlet eksportvekst i august på nesten en halv milliard kroner, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.

 

Økning i lakseeksporten
Det ble eksportert laks for 2,6 milliarder kroner i august som er en økning på 496 millioner kroner eller 24 prosent målt mot august i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 18,8 milliarder kroner som er en nedgang på 463 millioner kroner eller 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i august måned 28,35 kroner mot 28,37 kroner i august 2011. Som for foregående måned er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

 

Ørreteksporten økte med 41 millioner eller 37 prosent til totalt 154 millioner kroner i august. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,1 milliardr kroner som er en økning på 223 millioner kroner i forhold til 2011. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

 

Opp for sild, ned for makrell
Eksporten av sild økte med 122 millioner kroner eller 207 prosent i august til en samlet verdi av 181 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 2,6 milliarder kroner som er en økning på 122 millioner kroner eller 5 prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.
Makrelleksporten falt i august med 14,4 millioner kroner til totalt 64,4 millioner kroner. Hittil i år er veksten for makrell på 341 millioner kroner til totalt 1,2 milliarder kroner. For makrell er det Russland og Kina som er de viktigste markedene.

 

Ned for klippfisk, opp for saltfisk
Klippfiskeksporten falt med 7 millioner kroner i august til en samlet verdi på 289 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 163 millioner kroner på torsk, 91 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

 

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med 10 millioner kroner i august og endte på totalt 42 millioner kroner. 21 millioner kroner av dette er torsk, 12,4 millioner kroner er lange som kan vise til en vekst på 601 prosent i august. Portugal er det største markedet for saltfisk.

 

Nedgang for fersk- og fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 1,4 millioner kroner i august til en total eksportverdi på 122 millioner kroner. I august falt eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 57 millioner kroner til totalt 79 millioner kroner.

[/raw]