Seaonics har sikret seg kontrakt på levering av utstyr til nytt fiskefartøy til et grønlandsk rederi.


( 03.02.2017 )

Seaonics i Ålesund har inngått kontrakt på levering av en komplett trålvinsjpakke og kraner til et nytt fartøy under utvikling til det grønlandske rederiet Niisa Trawl. Fartøyet er designet av Skipsteknisk i Ålesund, og skal bygges hos MetalShips & Docks i Spania. Levering av utstyrspakken skal skje i perioden Januar til Mars 2018. Tekniske forberedelser og produksjon av utstyret vil skje i 2017.

Salgssjef i Seaonics, Jan Kjærstad sier: «Søsterskipet Svend C er nettopp ferdig med prøvetur og vi er meget tilfreds og takknemlig for at rederiet igjen velger oss som leverandør av vinsjer og kraner. Vi har levert komplett vinsjepakke og kraner til det første fartøyet, og nå gleder oss til å ta fatt på oppdraget med de nye utstyrspakkene.»

Seaonics gleder seg til å ta fatt på det nye oppdraget. Fra venstre, Jan Kjærstad, Stig Espeseth, Erlend Strand Farstad og Jarle Sigurd Ødegård. Foto: Vard.

Alle vinsjene til det nye fartøyet er elektrisk drevet. Trålvinsjene vil være de første i en ny serie fiskerivinsjer med PM (Permanent Magnet) motorer og vil være blant de mest dynamiske trålvinsjene på markedet. God dynamikk på trålvinsjene er viktig for å redusere risiko for skade på øvrig utstyr under operasjon. Grønland er kjent for sine tøffe bunnforhold med fare for fastkjøring, og dette stiller høye krav til dynamiske trålvinsjer.

«En av grunnene til at Seaonics ble valgt som leverandør, er at våre vinsjer har nettopp disse viktige egenskapene. Vi har i dette prosjektet jobbet tett med Niisa Trawl og Skipsteknisk for å sikre at utstyret er tilpasset de krevende arbeidsforholdene» sier Kjærstad.

«Seaonics har opparbeidet god erfaring med elektrisk drevne vinsjer de siste 5 årene. Det er en klar trend at markedet ønsker miljøvennlige og driftssikre løsninger, og Seaonics har tilegnet seg svært god erfaring med bruk av denne type motorer, – som nå også kommer til nytte innenfor fiskeri», sier daglig leder Stig Espeseth.