HARSTAD: SHM Maritime AS er i gang med å styrke sin posisjon i Nord-Norge.

Økt oppdragsmengde har gjort at SHM Maritime AS nå styrker sin posisjon i nord. Frem til i vår har salgssjef for avdeling nord, Geir Nordheim, vært selskapets eneste ansatt i Nord-Norge.

-Nå ansetter vi flere medarbeidere på servicesiden for å styrke oss mot et stadig voksende marked i nord, forteller Nordheim.

Ledende leverandører

SHM Maritime AS er en del av SHM Solutions AS, med hovedkontor i Molde. Selskapet er en av landets ledende leverandører av dekksutstyr med tilpassede kontrollsystemer til servicefartøy i havbruksnæringen, og utvikler dekksutstyr som skal håndtere arbeidsoppgaver på en effektiv og trygg måte for mannskap og fartøy.

-Båtene blir større og det stilles større krav når oppdragene blir tyngre. Det er klare regler og forskrifter for fartøy som skal drive med ankerhåndtering, blant annet kreves det haikjeft, lukket vinsj og godkjent nødfrislipp på ti sekunder, forteller han og viser til NYTEK-forskriften og NS 9415-standarden for løsninger med tanke på ankerhåndtering og slep.

-Mange lokale båter i den mellomstore klassen skal oppgraderes, og vi har system og utstyr som kan passe inn på litt mindre båter. Men da kreves stabilitetsberegning.

Vinsjer av ulike størrelser er et av varemerkene til SHM. FOTO: SHM.

Grønt skifte

Frem til nå har de levert dekksutstyr, vinsjer og kraner til om lag 90 fartøy, og bistår kundene til å nå sine mål om bærekraft og grønt skifte ved å utvikle og tilby hybridløsninger for fremtiden. Referanselisten dekker både oppdrettere, serviceselskap og skipsverft langs hele kysten. De siste årene har SHM Solutions AS hatt stabil vekst og en stor ordrereserve, og omsatte i 2020 for ca. 50 millioner kroner.

Ettersom en stor del av selskapets kunder har tilhold i nord, etablerte de i 2018 et eget avdelingskontor i Nord-Norge, nærmere bestemt i Harstad, som ifølge Nordheim er den mest egnede lokasjon i forhold til markedet og kundene de server.

-Vi setter pris på økt etterspørsel av våre serviceog kontrolltjenester på utstyret som vi leverer, og tilstedeværelse nær kundene er viktig for å yte rask og god service. Basert på den veksten vi opplever her nord søker vi etter flere dyktige og dedikerte medarbeidere som vil være med oss fremover, fortsetter han.

SHM har levert dekksutstyr, vinsjer og kraner til over 90 fartøyer. Mange av dem er servicefartøy. FOTO: ALF FAGERHEIM.

Nær kundene

Normalt kommer det servicetekniker opp fra hovedkontoret i Molde, men det er både kostbart og tidkrevende å reise utenom de planlagte servicekontrollene. Nordheim ser stor verdi i å være ute hos kundene og i kontakt med de involverte personene for å sikre god service. Nylig ansatte de en servicetekniker med tilknytning til kontoret i Harstad.

-Det er viktig å være nær kundene. Mye uforutsett kan skje, og med en egen tekniker her nord gjør det oss lettere tilgjengelig for å yte god service til kundene. Det er empiriske erfaringer vi gjør sammen med kundene, som gjør oss mer effektive. Fortsatt gjøres mye gjennom ekstern pålogging og over telefon, men det å være til stede ute hos kundene for å sikre service og leveransene er viktig for oss, forteller han.

Nærhet til kundene i nord er viktig for å yte den beste servicen. FOTO: SHM.

Bekvemt arbeidsmiljø

En av tingene flere av kundene de siste årene har satt fokus på er mer grønne løsninger om bord i servicefartøy, som eksempelvis hybridsystem (PMS-system) for drift av vinsjer, kraner og dekksutstyr i stedet for tradisjonelt hydraulikksystem (PTO-system).

-Flere ser etter slik løsninger for å basere seg på å drifte mer miljøvennlig, effektivt og økonomisk. Det er utviklet  driftssikre el-drevet dekksutstyr, og elp vinsjer har vært vanlig i lengre tid. Til de er hybridsystem gunstig, noe som gjør at man ikke er avhengig av hovedmotor for å gjøre arbeidsoppdragene, sier han.

Fordelen er mange ifølge Nordheim. Blant annet reduserer man serviceintervallene på hovedmotoren og lavere drivstofforbruk. Men det gir også et tryggere, stillere og mer bekvemt arbeidsmiljø for 09 mannskapet.

En batch sikkerhetsutstyr klar for levering til servicebåt. FOTO: SHM.

Fakta shm maritime as:

  • En del av SHM Solutions AS.
  • Utvikler og leverer dekksutstyr med kontrollsystemer til servicefartøy.
  • Levert dekksutstyr til ca 90 fartøyer.
  • Hovedkontor i Molde.
  • Regionkontor for Nord-Norge i Harstad.
  • 15 årsverk
  • Omsetning: ca. 50 millioner kr (2020).