Per Rolf Sævik(71), grunder, skipsreder, og tidligere stortingsrepresentant og president for Norges Rederiforbund er tildelt ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden ”for sin innsats for skipsfartsnæringen.”


( 06.01.2012 )