Sesongens første matjessild ble sist helg landet i Skagen Havn av fartøyene GG 764 Astrid, HG 62 Beinur samt HG 265 Asbjørn.

Det var lørdag at sesongens første matjessild ble losset i Skagen Havn. GG 764 Astrid landet 226 tonn matjessild til produsenten Werner Larsson Fiskeeksport A/S. Også Skagerak Pelagic A/S fikk lørdag 400 tonn fra de danske fartøyene HG 62 Beinur og HG 265 Asbjørn.

-Silden er meget fet så tidlig i sesongen, hvilket er atypisk. Dette er to uker tidligere enn sist år, så den silden vi ser nå er riktig flott til matjessild, sier Peter Kongerslev, administrerende direktør i Skagerak Pelagic A/S.

matjes2

Matjessild losses fra Astrid.

Både søndag og mandag ble det landet ytterligere 400 og 340 tonn matjessild til de to produsentene, så sesonen har nå virkelig kommet godt i gang for matjessilden, som primært selges til Holland, hvor det er en spesialitet. Skagen Havn er den eneste havn i Danmark hvor det blir landet matjessild, og som har en aktiv matjessildeauksjon, fordi de riktige produsentene finnes i havnen.

Matjessild har et særligt høyt fettinnhold, og er litt mindre og mer butt enn den normale silden som går til filetering. Det er store kvalitetskrav til matjessilden, som kun fanges med not og ikke med trål, for at gi fisken en skånsom behandling, samtidig som landingene er vesentlig mindre. Alt etter kvaliteten gir det en høyere pris på silda. Matjessæsonen er travel og forholdsvis kort. Sesonen starter omkring 1. juni og flater normalt ut igjen fire – fem uker senere.

Werner Larsson Fiskeeksport A/S forventer at behovet for matjessild ligger på nivå med sist år. Men faktorer som kvalitet, pris samt været i Holland, spiller også inn på etterspørselen. Særlig den første måneden er salget stort i Holland, hvor de på landets nasjonaldal feirer landingen av den første matjessilden, som er en nasjonalrett.

Matjessild sjekkes nøye i Skagen Havn

Kvaliteten på årets første landing av matjessild til Skagen Havn sjekkes nøye.

-Vi samarbeider med to svenske og en dansk båt, som vi kjøper direkte fra. Dekker ikke det vårt behov så kjøper vi også via auksjonen. Silden blir stortert i forskjellige størrelser, og vi skjærer av hodet eller tar gjellene ut, slik at saltet kan trenge inn i fisken. Deretter går de via vår hollandske oppkjøper til både butikker og spesialforretninger i Holland, men også Tyskland og Belgia, forklarer Werner Larsson, direktør for Werner Larsson Fiskeeksport A/S.

En del av matjessilden blir solgt direkte til produsentene, og andre landes over Skagen Fiskeauktion, hvor hollandske oppkjøpere kjøper silden i samarbeid med de lokale produsentene. Sist år ble det landet cirka 6.000 tonn matjessild via auksjonene.