Det er lite morsomt når motoren eller giret plutselig, på vei skreifiske i nord, eller til Danmark for å levere fisk, plutselig lager en merkelig, ukjent lyd. Eller ekkoloddet ikke fungerer, en pumpe svikter eller andre årsaker gjør at en trenger hjelp hurtig og raskt. Denne serviceguiden er en oversikt over bedrifter som kan gi hjelp i de fleste situasjoner.

De fleste fiskebåteiere har sine foretrukne verksteder og leverandører. Men noen ganger er man kanskje på feil sted. Man går ikke fra seifiske på Møre til Finnmark for å fikse ett problem midt i fisket. Dette er en serviceguide som bare gir navn på bedrifter og leverandører man kan kontakte. Å beskrive alt hva hver enkelt tilbyr av tjenester eller produkter ville tatt hele utgave 5 av Kystmagasinet, og kanskje flere. Men navnene på mange bedrifter er nok godt kjent for de fleste. Men ingen går rundt med alle telefonnummer lagret på mobilen.

 

Så vårt ønske er at denne utgaven av Kystmagasinet skal bli et nyttig redskap som kan ligge i styrhuset, eventuelt en utgave og serviceguide du har lett tilgjengelig på ditt nettbrett. Håpet er selvfølgelig at det ikke blir bruk for hjelp. Men skulle behovet være der, er det lett å lokalisere hjelp i nærheten. Selskapene er sortert etter postnummer. i den digitale utgaven kan du også bruke søk-funksjonen for å enkelt finne fram.

 

Les mer i den digitale utgaven >>>