Måløy Radioforretning merker større interesse for mer moderne og innovativt maritimt utstyr.

De siste årene har markedet for maritimt utstyr mot kystflåten og ringnotog lineflåten tatt seg opp. Mye skyldes selvfølgelig mer stabilt fiske og bedre økonomi i flåteleddene, men også at innovative løsninger for fiskeleting og navigasjon som er kommet på markedet, gjør at flere investerer i moderne utstyr.

TimeZero Navigator er siste software-nytt innen navigasjon og kart. Bedre funksjoner og innstillinger har gjort dette programmet enklere å bruke.

Holder seg oppdatert

-Kundene våre er vant å være på sjøen og vet hva slags utstyr de skal ha. De snakker og holder seg orientert om hva som rører seg i markedet. De har lyst på godt og nytt utstyr, og ser fordelene med å ha nytt og moderne fiskeleteutstyr, forteller serviceingeniør Birger Silden hos Måløy Radioforretning.

Han trekker spesielt frem lineflåten som har investert i mye nytt fiskeleteutstyr de siste årene, og som ser verdien av å ha topp moderne utstyr ombord. Men også blant yngre fiskere i kystflåten er det en større interesse for nyere og mer moderne utstyr som kan hjelpe dem til å fiske bedre og mer effektivt. Som for eksempel ekkolodd og sonarer som viser hardhet, bedre konturer og detaljer av bunnen, og størrelsesfordeling, men også fangstsensorer med innebygd kamera som måler mengde og dybde.

-Spesielt er presentasjon av data viktig. Med bedre og flere sensorer får man et mer detaljert og klarere bilde der man nærmest fysisk kan se trålen eller nota i en animert versjon. Det gjør det lettere for en skipper å forstå hvordan bruket oppfører seg og posisjonere seg etter.

Serviceingeniør Birger Silden kan glede seg over at Måløy Radioforretning har et solid fotfeste i den maritime bransjen.

Totalpakke

Måløy-bedriften har solid og bred kompetanse og erfaring i utrustning av fartøy, og har vært på oppdrag i Polen og Tyrkia for å utruste norske fiskefartøy. Blant annet gjelder det autolinebåten MS Frøyanes til Ervik Havfiske, som ble bygd i 2011, og den pelagiske tråleren MS M. Ytterstad til Ytterstad Fiskeriselskap AS i 2014. Referanselisten er betydelig lengre. Ved slike store oppdrag leveres en totalpakke med navigasjons-, kommunikasjonsog fiskeletingsutstyr, sonarer, ekkolodd, gyrokompass, kartprogram og fiskeplotter, samt diverse kamera, data, tvog stereopakke.

-Kvalitet og systemservice gjør oss konkurransedyktig på totalpakker. Vi setter opp systemene og får alt til å snakke sammen slik kunden ønsker det. Når en båt leveres skal alt være i tipp topp stand og kunden være fornøyd. På dette området ligger vi foran utlandet, med levering av komplekse system og løsninger for både fiskebåter, brønnbåter og lastefartøy, forteller han. Silden innrømmer at denne type oppdrag krever mye erfaring. Men også feilsøking i systemene og utstyr er en del av jobben, og det krever topp kompetente folk.

God beliggenhet

Bedriftens aktivitet har gjennom de siste tiårene bygd seg opp rundt den store ringnotog lineflåten som har hatt tilhold i regionen. At man i tillegg har et par av landets største pelagiske mottaksanlegg i Måløy, er heller ikke noe drawback. Spesielt før makrellsesongen starter på høsten har Måløy Radioforretning og flere av servicebedriftene i regionen noen hektiske uker foran seg.

-De vet vi har erfaring med slike oppdrag og kommer tidligere på høsten for å få montert kartmaskin eller ekkolodd. Men mange av oppdragene blir til på grunn av at vi ligger sentralt til for fartøyene som kommer til Måløy, og er såkalte hasteoppdrag, kan han fortelle.

Birger Silden viser frem fartøyer i ulike bruksområder som de har levert utstyr til.

Tettere samarbeid

Samtidig har de merket den økende interessen utenfra for maritime tjenester som regionen kan tilby. Måløy Radioforretning er en av bedriftene i næringsklyngen Måløy Maritime Group (MMG), som har vært med fra starten. De ser viktigheten med et slikt klyngesamarbeid.

-Vi har alltid hatt et tett samarbeid med verftene og Ulvesund Elektro. Men gjennom MMG har vi fått et mer formalisert samarbeid, der vi er blitt flinkere til å utnytte hverandre og det samarbeidet som allerede er i den maritime næringen i området. Vi er vant med å ta i et tak, og det er gjengs for alle bedriftene i MMG. Dette er styrken bak hele MMG, sier Silden. Han legger til at fordelen med et slikt samarbeid er at de kommer i kontakt med reder og skipper på et tidlig stadium i prosessen med å planlegge type utstyr og montering.

-Vi vet hva slags utstyr som er i markedet, tenker på detaljer og hva som skal betjenes fra broa. Det kreves enormt med kompetanse på båtene for å lære å bruke alt elektronisk utstyr om bord. Derfor tar vi oss tid til gjennomgang av utstyret med kundene. Det krever også at vi må sette oss inn i mye nytt utstyr som kommer på markedet, og få opplæring på spesielle felt. Vi skal kunne litt om veldig mye forskjellig typer utstyr.

Endret fokus

I over 75 år har Måløy Radioforretning utviklet seg til å bli et av landets ledende selskap innen maritim elektronikk og telekommunikasjon. Silden forteller at selskapet har endret fokus i løpet av de siste 20-30 årene, til i hovedsak å serve fiskeflåten, fra kystsjarker til større linebåter og snurpere, som for eksempel MS Frøyanes, MS Torbas og MS M.Ytterstad. De har også levert elektronikkpakker til brønnbåter, lastefartøy og servicebåter. Selv om bedriften kun har åtte ansatte; fem ute i felt og tre i butikk og administrasjon i Måløy sentrum, har de en solid årlig omsetning. Toppåret var 2014 med 39,5 millioner kroner i omsetning.

-2014 var et meget hektisk år for oss, med mange oppdrag i forbindelse med nybygg. Å bygge båt er en enorm investering, og at vi er profesjonelle og leverer topp moderne utstyr er en betryggende faktor for redere. Jo flere usikkerheter som kommer inn i bildet, jo flere skjær i sjøen blir det underveis. Vi har dyktige folk i alle ledd, har fokus på service og skal være konkurransedyktig i markedet. Vårt mål er både å konsentrere oss om nybygg og ta hånd om våre eksisterende kunder. Det er mange krevende kunder ute i markedet, og vi må levere det de forlanger. Når de setter pris på den jobben vi gjør, kommer de tilbake, avslutter Silden.